Artyści i naukowcy dla Solidarności

Gdańska Galeria Fotografii MNG

Projekt 2006

Projekt od 2007


Strona główna

Kalendarium Projektu

Katalog Niepokora

Poszukujemy

Uczestnicy Projektu

Kontakt

Linki

Galeria

Fotografie opublikowane w Niepokorze

Fotografie pozostałe z archiwum Projektu

Grafika

Rozmowy, relacje

Teksty literackie

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 11-12 XII 1981

Dokumenty

Obiekty
PROJEKT 2006


 

zawartość Niepokory >> Katalog Niepokora

Niepokora. Artyści i naukowcy dla Solidarności 1980–1990
ilustrowany katalog zbiorów 2006

      

Ogólnopolski projekt ciągły
zrealizowany przez Muzeum Narodowe w Gdańsku
w ramach Programu Operacyjnego (Patriotyzm jutra)
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Honorowy patronat
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz

© Muzeum Narodowe w Gdańsku 2006 oraz autorzy

opracowanie graficzne: Joanna Kwiatkowska
korekta: Maria Szoska

ISBN 978-83-7453-729-2
ISBN 83-88669-67-2
słowo/obraz terytoria
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Gdańsk 2006


Jerzy Lewczyński, 1980, montaż dwóch kolorowanych fotografii - kobieta z biało-czerwoną chorągiewką oraz sztych z XV w. ze zbioru "Książęta i królowie Polski"

Zastrzeżenie:
Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.artin.gda.pl wymaga zgody Muzeum Narodowego w Gdańsku Prawa autorskie do materiałów posiadają autorzy oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Cytowanie materiałów wymaga podania źródła i autora użytego fragmentu.