Artyści i naukowcy dla Solidarności

Gdańska Galeria Fotografii MNG

Projekt 2006

Projekt od 2007


Strona główna

Kalendarium Projektu

Katalog Niepokora

Poszukujemy

Uczestnicy Projektu

Kontakt

Linki

Galeria

Fotografie opublikowane w Niepokorze

Fotografie pozostałe z archiwum Projektu

Grafika

Rozmowy, relacje

Teksty literackie

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 11-12 XII 1981

Dokumenty

Obiekty
Galeria » Dokumenty


Czesław Miłosz – Pomnik Poległych Stoczniowców i wizyta w Gdańsku /arch. SKBP/

Czesław Miłosz, telegram w sprawie napisu na Pomniku Poległych Stoczniowców, (ksero, data nieczytelna) /arch. SKBP/
Czesław Miłosz, list Renaty Gorczyńskiej w jego imieniu odmawiający wizyty w Gdańsku w 1981 [po pertraktacjach Grzegorza Borosa z bratem Czesława wizyta doszła do skutku /arch. SKBP/
Regulamin spotkania z Czesławem Miłoszem w Gdańsku, VI 1981 /arch. SKBP/
Czesław Miłosz, prośba autora o cytowanie jego utworów w całości, 19 VI 1981 /arch. SKBP/
Czesław Miłosz, wypowiedź w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 17 czerwca 1981 /arch. SKBP/

więcej


Budowa Pomnika Poległych Stoczniowców /arch. SKBP/

Budowa pomnika, akt erekcyjny Społecznego Komitetu Budowy Pomnika /arch. SKBP/
Uzgodnienie w sprawie likwidacji pętli tramwajowej i przebudowy torów tramwajowych w okolicy Pomnika, Gdańsk, 29 V 1981 /arch. SKBP/
Decyzja o rozwiązaniu SKBP, VII 1983 /arch. SKBP/

więcej


Strzebielinek, obóz internowanych /arch. Zygmunta Błażka/

Decyzja o internowaniu Zygmunta Błażka, 13 XII 1981, ozdobiona stemplami jego autorstwa /arch. S44/
Rewers decyzji o internowaniu Zygmunta Błażka /arch. S44/
Korespondencja Zygmunta Błażka ze stemplami jego autorstwa /arch. S44/
Spis osób internowanych sporządzony przez Zygmunta Błażka /arch. S44/
Spis osób internowanych sporządzony przez Zygmunta Błażka /arch. S44/
Legitymacja Zygmunta Błażka autorstwa internowanych /arch. S44/

więcej


Listy z internowania

Listy Janusza T. do przyjaciela, pisane w obozie internowanych Iława-Kwidzyn 1982 (fragmenty)

więcej


Zastrzeżenie:
Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.artin.gda.pl wymaga zgody Muzeum Narodowego w Gdańsku Prawa autorskie do materiałów posiadają autorzy oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Cytowanie materiałów wymaga podania źródła i autora użytego fragmentu.