Artyści i naukowcy dla Solidarności

Gdańska Galeria Fotografii MNG

Projekt 2006

Projekt od 2007


Strona główna

Kalendarium Projektu

Katalog Niepokora

Poszukujemy

Uczestnicy Projektu

Kontakt

Linki

Galeria

Fotografie opublikowane w Niepokorze

Fotografie pozostałe z archiwum Projektu

Grafika

Rozmowy, relacje

Teksty literackie

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 11-12 XII 1981

Dokumenty

Obiekty
KALENDARIUM PROJEKTU

18 czerwca 2007
w Muzeum Narodowym w Gdańsku promowaliśmy katalog Niepokora. Spotkanie z udziałem patrona Projektu Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, byłego szefa Biura Kultury Solidarności i aktora Szymona Pawlickiego, dyrektora Muzeum Wojciecha Bonisławskiego oraz autorów i redaktorów Projektu. Spotkanie poprowadził redaktor Tadeusz Skutnik. Szymon Pawlicki przekazał poszarpany transparent z napisem Solidarność, który unosił się nad Gdańskiem w X rocznicę powstania Solidarności. Recytował też niepublikowany wiersz Jonasza Kofty Rok pierwszy minął napisany na jego zamówienie w 1981 roku na drugą część zjazdu Solidarności.


Od lewej fotografowie Sławomir Fiebig i Janusz Rydzewski, architekci Stanisław Michel i Grzegorz Boros, bracia Józef Borusewicz i Bogdan Borusewicz, fot. Leonard Szmaglik


Szymon Pawlicki (z prawej) przekazuje transparent z napisem Solidarność, który unosił się nad Gdańskiem w X rocznicę powstania Solidarności, z lewej kierownik Projektu Stefan Figlarowicz, fot. Sławomir Fiebig


Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i autorka filmów Anna Mydlarska, fot. Leonard Szmaglik


Kapitularz Muzeum Narodowego w Gdańsku podczas promocji Niepokory, fot. Leonard Szmaglik


Od lewej Stefan Figlarowicz, Tadeusz Skutnik, Szymon Pawlicki, Bogdan Borusewicz, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku Wojciech Bonisławski, fot. Sławomir Fiebig


Szymon Pawlicki recytujący wiersz Jonasza Kofty, fot. Sławomir Fiebig

 

21 maja 2007
w Gdańskiej Galerii Fotografii MNG podczas Nocy Muzeów zorganizowaliśmy pierwszą nieoficjalną prezentację katalogu Niepokora.


Stefan Figlarowicz i kapelan środowisk twórczych ks. Krzysztof Niedałtowski, fot. Sławomir Fiebig


Od lewej sekretarz Projektu Katarzyna Goc, autorka wywiadów Monika Skorek, redaktor Projektu Anna Szynwelska, N.N., redaktor Projektu Grażyna Goszczyńska, fot. Sławomir Fiebig


Na pierwszym planie autorka wywiadów Elżbieta Trybus, na drugim planie z lewej autor fotografii Stanisław Szukalski, autor relacji prof. Marek Latoszek, fot. Sławomir Fiebig

 

grudzień 2006-styczeń 2007
kończymy redakcję ilustrowanego katalogu Niepokora będącego podsumowaniem pracy nad Projektem w 2006 roku. Spośród zgromadzonych materiałów wybieramy fotografie, redagujemy teksty, relacje, rozmowy; opracowujemy szczegółowy katalog zbiorów, kompletujemy spis uczestników. Ze względu na ograniczoną liczbę stron katalogu publikujemy 34 relacje (często uszczuplone do 3 stron), tylko 63 fotografie, jedynie 6 tekstów literackich. Całość wyliczamy w Wynikach Projektu (materiały pozyskane i zlokalizowane), w drugiej części Niepokory.
Jednocześnie otwieramy Projekt 2007 gdzie wpisujemy napływające materiały.

październik-listopad 2006
wystawa Plac Solidarności będąca kontynuacją dorocznego cyklu ekspozycji Koniec i początek (tytuł od wiersza Wisławy Szymborskiej). Opowiada o miejscu przed Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, symbolicznym dla historii Polaków.
Na wystawie pokazujemy fotografie i relacje nigdy dotąd nie publikowane zebrane w ramach Projektu.


Od lewej Adam Słonecki, Katarzyna Goc, autor fotografii Wiesław Jezierewski, Maria Rosner-Kania, Krzysztof Górski, projektant Pomnika Poległych Stoczniowców Wiesław Szyślak, fot. Anna Szynwelska


Od lewej redaktor Projektu Anna Makowska, Stefan Figlarowicz, artysta rzeźbiarz, autor Pomnika Poległych Stoczniowców Robert Pepliński, fot. Anna Szynwelska


Od lewej Robert Pepliński, budowniczy Pomnika Poległych Stoczniowców Władysław Knap, Regina Okrój, fot. Anna Szynwelska


Od lewej Wiesław Jezierewski, projektantki tablic wystawy, studentki historii sztuki Kamila Jezierewska i Anna Zielińska, fot. Anna Szynwelska


Marian Kaczmarek, fot. Anna Szynwelska


Stanisław Szukalski na tle tablicy z jego fotografiami murów Stoczni wykonanymi w dniu podpisania Porozumień Sierpniowych, fot. Anna Szynwelska


Kamila Jezierewska na tle tablic z wystawy projektowanych wspólnie z Anną Zielińską, w których wykorzystały fotografie ojca Kamili Wiesława Jezierewskiego, fot. Anna Szynwelska

czerwiec-wrzesień 2006
pozyskujemy licznych współpracowników, m.in.: Ewa Konkel, Katarzyna Korczak, Ryszard Łubowicz, Anna Makowska, Piotr Millati, Monika Skorek, Nina Smolarz-Bogucka, Elżbieta Trybus…

czerwiec 2006
otrzymujemy z MKiDN środki na realizację Projektu. Inauguracja Projektu w Gdańskiej Galerii Fotografii z udziałem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, dyrektora MNG Wojciecha Bonisławskiego oraz prezesa rozwiązanego w stanie wojennym Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków Jerzego Puciaty. Założenia Projektu słowem i obrazem przedstawili Stefan Figlarowicz (kierownik Projektu) i Katarzyna Goc (sekretarz Projektu).


Bogdan Borusewicz i prezes rozwiązanego w stanie wojennym ZPAP Jerzy Puciata, fot. Grażyna Goszczyńska


Autorka relacji, artysta plastyk Alina Afanasjew, fot. Grażyna Goszczyńska


Od lewej Wojciech Bonisławski, redaktor Barbara Szczepuła, Anna Mydlarska, Bogdan Borusewicz, Jerzy Puciata, fot. Grażyna Goszczyńska


Od lewej Wojciech Bonisławski, Anna Mydlarska, Alina Afanasjew, Bogdan Borusewicz, fot. Grażyna Goszczyńska


Jerzy Puciata, fot. Grażyna Goszczyńska

grudzień 2005-styczeń 2006
przygotowanie wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie naszego Projektu.

jesień 2005
Marszałek Senatu Bogdanu Borusewicz wyraża zgodę na objęcie patronatem projektu gromadzenia w Muzeum Narodowym w Gdańsku fotografii, relacji i dokumentów dotyczących działalności artystów (niekoniecznie dyplomowanych) i naukowców w procesie odzyskiwania niepodległości w latach 80.

sierpień-październik 2005
wystawa Koniec i początek. Solidarność 1980-1990. Podczas wernisażu wystawy narodziła się idea projektu Artyści i naukowcy dla Solidarności 1980-1990. Jej celem było przypomnienie roli artystów w procesie zrywania z totalitaryzmem, a jednocześnie zachęcenie wszystkich środowisk twórczych i naukowych do podjęcia badań tego zjawiska.
Fragm. tekstu Od kuratora: Treścią wystawy jest pierwsze 10-lecie „S”. Ekspozycja składa się z dwóch działów: Polskiej części wystawy „Lawina” /tytuł od wiersza Czesława Miłosza/, przygotowanej przez S.Figlarowicza i A.Śliwkę na
10-lecie „S”, eksponowanej w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Druga część
to zebrane obecnie fotografie i druki dotyczące działań artystycznych niezależnych lub niepokornych, organizowanych przede wszystkim na Wybrzeżu. Znajdziemy tu koncerty, spektakle, wystawy, spotkania z artystami, ważne realizacje, pomniki itp. Ta wystawa pokazuje aktywność artystów i środowisk twórczych w okresie pierwszej Solidarności, a także zainteresowanie społeczne ich działalnością. Zobaczymy tu m.in. - dokumentację dwóch ważnych wystaw przygotowanych w kościele św. Mikołaja w Gdańsku - pierwszą w 1984 roku „Artyści stoczniowcom” i drugą „Piąta rocznica Solidarności – Czy pamiętasz?”


Od lewej Krystyna Łyczywek, Roman Jabłoński, Remi Urant, Roman Krzyżanowski, fot. Marcin Kaliński


Krzysztof Górski, Szarlota Jabłońska, N.N., Krystyna Górska, fot. Marcin Kaliński


W niebieskiej koszuli Jerzy Puciata, fot. Marcin Kaliński


Wojciech Bonisławski z synem, fot. Marcin Kaliński


Aktorka Halina Słojewska, fot. Marcin Kaliński


Przed wejściem do Gdańskiej Galerii Fotografii, fot. Marcin Kaliński

 

Zastrzeżenie:
Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.artin.gda.pl wymaga zgody Muzeum Narodowego w Gdańsku Prawa autorskie do materiałów posiadają autorzy oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Cytowanie materiałów wymaga podania źródła i autora użytego fragmentu.