Artyści i naukowcy dla Solidarności

Gdańska Galeria Fotografii MNG

Projekt 2006

Projekt od 2007


Strona główna

Kalendarium Projektu

Katalog Niepokora

Poszukujemy

Uczestnicy Projektu

Kontakt

Linki

Galeria

Fotografie opublikowane w Niepokorze

Fotografie pozostałe z archiwum Projektu

Grafika

Rozmowy, relacje

Teksty literackie

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 11-12 XII 1981

Dokumenty

Obiekty
KATALOG NIEPOKORA

zobacz Ilustrowany katalog Niepokora

Ilustrowany katalog Niepokora zawiera na 220 stronach wybór fotografii, relacji uczestników i teksty literackie, stanowi zbiór informacji o zbiorach własnych oraz wynikach kwerend.

Katalog do nabycia w Gdańskiej Galerii Fotografii MNG w cenie 20 zł.
W wypadku sprzedaży wysyłkowej doliczamy 5 złotych na koszty przesyłki.
patrz Kontakt

Niepokora zawiera:

część I

część II

Informacje o posiadanych kolekcjach można uzyskać w Gdańskiej Galerii Fotografii. patrz Kontakt

WSPOMNIENIA I RELACJE OPUBLIKOWANE (WE FRAGMENTACH)
W NIEPOKORZE

Alina Afanasjew, Piękno kształtem jest miłości
Waldemar Banasik, Dolewaliśmy oliwy do ognia
Andrzej Baranowski, Ekopozycja. Polski Klub Ekologiczny
Leszek Biernacki, Trzeba było tam być
Grzegorz Boros, Polska na naszych oczach odnawiała się duchowo
Małgorzata Czermińska, Wcześniej znałam tylko ich twarze
Wojciech Fułek, Karol Marks i rock and roll
Marek Grubka, Sławek – duszpasterz studentów i artystów
Paweł Huelle, Zupełnie zwyczajne rzeczy się robiło
Krystyna Janda, Nigdy nie wstydziłam się słów, które wypowiadałam z ekranu
Jerzy Kalina, Przeciw złu i przemocy
Jerzy Kamrowski, Romantyzm i placki kartoflane
Władysław Knap, Tempo nie do powtórzenia
Zofia Komedowa Trzcińska, Jazz Jamboree i stan wojenny
Ryszard Łubowicz, Ostrów Tumski – wyspa "Niezależnej republiki plastycznej"
Stanisław Markowski, Serce zaczęło bić szybciej
Anna Maria i Jacek Mydlarscy, Manifestacje obecności
Krzysztof Niedałtowski, Galeria św. Michała w Sopocie
Kazimierz Nowosielski, Przestrzeń wolności
Alina Obidniak, Pola energii
Szymon Pawlicki, Jesteśmy takimi samymi robotnikami
Iwona i Janusz Pawłowscy, "Przegląd polityczny" i pasta Komfort
Maciej Płażyński, Strategia niezależności
Jerzy i Barbara Puciata, Panowie artyści, błądzicie!
Marek ROGULUS Rogulski, Ferment intelektualno-artystyczny
Stanisław Rosiek, Rewolucja w przestrzeni mowy
Wojciech Skrodzki, Zapiski świadka
Tadeusz Skutnik, Czwarta strona okładki
Hanna Solway, Przestrzeń wolności
Elżbieta Szczodrowska i Robert Pepliński, Wielkie budowanie
Wiesław Szyślak, Wyciągnął szkic spod materaca
Józef Tarnowski, Antymarksizm profesora Leszka Nowaka w okresie "Solidarności" 1980-81
Franciszek Wiśniewski, Wszystko szło na żywioł
Wojciech W. Wiśniewski, O tym jak pisałem dziennik w więzieniach stanu wojennego


AUTORZY FOTOGRAFII OPUBLIKOWANYCH W KATALOGU

Leszek Biernacki
Bogdan Borkowski
Erazm Ciołek
Sławomir Fiebig
Stefan Figlarowicz
Grażyna Goszczyńska
Wiesław Jezierewski
Jacek Kiliński
Marian Kołpak
Jacek Kucharczyk
Robert Kutkowski
Jerzy Lewczyński
Jukka Male
Zygmunt Malinowski
Jacek Marczewski
Stanisław Markowski
Zenon Mirota
Janusz Rydzewski
Stanisław Składanowski
Stanisław Szukalski

 

Zastrzeżenie:
Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.artin.gda.pl wymaga zgody Muzeum Narodowego w Gdańsku Prawa autorskie do materiałów posiadają autorzy oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Cytowanie materiałów wymaga podania źródła i autora użytego fragmentu.