Artyści i naukowcy dla Solidarności

Gdańska Galeria Fotografii MNG

Projekt 2006

Projekt od 2007


Strona główna

Kalendarium Projektu

Katalog Niepokora

Poszukujemy

Uczestnicy Projektu

Kontakt

Linki

Galeria

Fotografie opublikowane w Niepokorze

Fotografie pozostałe z archiwum Projektu

Grafika

Rozmowy, relacje

Teksty literackie

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 11-12 XII 1981

Dokumenty

Obiekty
WYNIKI PROJEKTU - materiały pozyskane i zlokalizowane (cz. 2)

wg Niepokory, część II

Wyniki Projektu /wg Niepokory część II/ materiały pozyskane i zlokalizowane (cz. 1)

IV. Wydawnictwa – czasopisma, druki ulotne /118 pozycji/

V. Dokumenty (uporządkowane według daty wydania) /44 pozycje/

VI. Obiekty /10 pozycji/

VII. Nagrania /30 pozycji/

VIII. Kwerendy w instytucjach /8 pozycji/

IX. Relacje, rozmowy, wywiady /65 pozycji/

 

IV. Wydawnictwa - czasopisma, druki ulotne

1. S2 Program II Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej odbywający się w 7 kościołach, Bytom 4-11 X 1985, f A5, 4s. [i-S2]

2. S7 Ernest Bryll, Kolęda nocka, program, Teatr Muzyczny w Gdyni, 1980 [i-S7]

3. Polskie Requiem, program koncertu oratoryjnego Krzysztofa Pendereckiego, Filharmonia Bałtycka, 2 X 1987 [i-S7]

4. Wiersze przepisywane na maszynie w celu rozpowszechniania, 16 utworów [i-S7]

5. S9 "Kontakty", pismo Solidarności prac. oświaty, nr 25, Gdańsk, IX 1985, f A4, 4s. [i-S9]

6. "Solidarność walcząca, Wolni i Solidarni", gazetka uliczna organizacji Solidarność Walcząca, nr10 i 11, Wrocław 1989, f A5, 2s. [i-S9]

7. Sławomir Mrożek, Sąd Ostateczny (przedruk za "Kultura" marzec `84) Młodzieżowa Oficyna Wydawnicza "Kres", Gdańsk 1984, druk powielaczowy, f A4, 8s. [i-S9]

8. S10 Ogólnopolski Solidarnościowy Strajk Okupacyjny Pracowników Kultury NSZZ "Solidarność", w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, 12-17 XI 1980 - Biuletyn Informacyjny (grafika na okładce – Padlewski, f A5, ls 20), fotografia anonimowa uczestników strajku wykonana w bibliotece Muzeum Narodowego w Gdańsku (17,5x12,5cm), przepustka Franciszka Wiśniewskiego uprawniająca do wejścia na teren Urzędu Wojewódzkiego podczas strajku z dopiętą wstążeczką biało-czerwoną [ggf]

9. S11 Apel Zarządu Okręgu Gdańskiego do członków ZPAP o przekazywanie prac na dobroczynną akcję społeczną, Gdańsk, XII 1980, f A5 [ggf]

10. Droga i prawda, program z sympozjum towarzyszącego Krajowej wystawie młodych, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, k. św. Krzyża, Wrocław, 18-19 V 1985, f A5, 1s. [i-S11]

11. Droga i Prawda, regulamin konkursu Krajowe Biennale Młodych, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Wrocław 1987, f A4, 2s. [ggf]

12. Druk pamiątkowy Rozwaga i Solidarność, Strajk Stoczni Gdańskiej, sierpień 1980, Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej, emblemat stoczni, f A6 [i-S11]

13. Pamiątka mszy za duszę św. pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, ulotka (drzeworyt - twarz Chrystusa wpisana w granice Polski), niedatowane, f A5 [i-S11]

14. Program imprez październikowych, Dominikański Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego przy bazylice św. Mikołaja, Gdańsk, X 1984, f A4 [ggf]

15. Program pierwszego gdańskiego interdyscyplinarnego konkursu młodych artystów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, Tworzenie przestrzeni sakralnej w nowych kościołach, k. św. Jacka w Straszynie, Gdańsk SARP, 15 X 1989, f A5, 4s. [i-S11]

16. Program rekolekcji, Dominikański Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego, Gdańsk, III 1985 [i-S11]

17. Program Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, k. św. Michała, Sopot, 18-25 XI 1984, f A4 [ggf]

18. Program Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, k. Miłosierdzia Bożego "Żytnia", 13-25 XI 1987, f A5, 4s. [i-S11]

19. Program Trzeciej wystawy plastyki, Człowiek – Bóg – Świat, podziemia k. oo. Franciszkanów, Przemyśl, IX-X 1988, f A4 [i-S11]

20. Program XIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Warszawa, 15-23 XI 1987, f A5, 24s. [i-S11]

21. Strona "Expresu porannego", oprac. i pomysł Jacek Fedorowicz [i-S11]

22. Zaproszenie na ogólnopolską wystawę malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku, Czas widzenia, I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac Opatów, 24 IX 1981, f A6 [i-S11]

23. Zaproszenie na otwarcie wystawy Hanny Solway Studium Czerwieni, Galeria św. Jacka przy bazylice św. Mikołaja oo. dominikanów, Gdańsk, 18 III 1989, afisz, f A3 [i-S11]

24. Zaproszenie na spektakl Ernesta Brylla Wieczernik, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy bazylice św. Mikołaja w Gdańsku, 9 IV (brak roku), f A5 [i-S11]

25. S13 Biuletyn "Wiadomości" Komitetu Założycielskiego NSZZ przy Stoczni Północnej im. Boh. Westerplatte, nr 12, 15, 19, 20, świąteczny, 24-25/1980, f A5 [ggf]

26. Biuletyn "Zakazane Piosenki. I Przegląd Piosenki Prawdziwej" nr 3, red. W.S. Kaczorowski, T.Nyczek, J.Poprawa, M.Szybist [i-S13]

27. Ogłoszenie o powszechnym strajku ostrzegawczym, MKZ NSZZ "Solidarność" Gdańsk, 22 I 1981, f A4 [i-S13]

28. Ogłoszenie o rozpoczęciu pracy w dniu 4 I 1982 i nowych przepustkach, Stocznia Gdańska, f A4 [i-S13]

29. Poezja strajkowa, autorzy m.in. M. Czyż, B. Rawicz, 7 utworów, Gdańsk, 25 VIII 1980, ksero mps [i-S13]

30. Zaproszenie na "Zaległą wystawę" w siedzibie SARP, Gdańsk, 16-30 IV 1984 [i-S13]

31. S14 Anons o wystawie (Hanna Solway Studium Czewieni) w Galerii św. Jacka w Gdańsku, zamiast tytułu wystawy – znak interwencji cenzury, w: "Gwiazda Morza" nr 6/1989 [i-S14]

32. Monika Malessa-Drohomirecka, Ostre stany świadomości (o malarstwie H. Solway) w: "Powściągliwość i praca" nr 7-8/1988, s.6-7 [i-S14]

33. Hanna Solway, Cóż jest artysta?, w: "Szkice" nr 6/1987, s.72-74 [i-S14]

34. S20 Katalog Instytutu Wydawniczego "Świadectwo" w Bydgoszczy, założone w 1987, f A5, 4s. [ggf]

35. S21 "Biuletyn informacyjny" (KOR), nr 6 (40) rok V " Za Komitet Redakcyjny: A.Kowalska, J.Szczęsna, S.Blumsztajn, E.Kloc, J.Walc, J.Przewłocki, Przemysław (nazwisko nieczytelne)", bez miejsca wydania, VIII-IX 1980, f A4, 104s. [ggf]

36. "Biuletyn informacyjny Solidarność", nr 3,4/1981, red. S.Adamski, J.Duda-Gwiazda, M.Wilk, A.Wręga, wyd. Komitet Założycielski NSZZ Gdańsk, f A5, 20s. [ggf]

37. "Solidarność", pismo MKZ NSZZ "S" z siedzibą w Gdańsku, nr 6-14 oraz 39 specjalny, red. S.Adamski, J.Duda-Gwiazda, B.Stankiewicz, Gdańsk 1981, f A4 [ggf]

38. Ulotki wyborcze kandydatów do Sejmu (J.K.Bielecki, J.Merkel) i Senatu (L.Kaczyński, B.Lis) z ramienia Regionalnego Komitetu Obywatelskiego "S" Gdańsk, f A5 [ggf]

39. Z ostatniej chwili, anonimowa ulotka o sytuacji w trójmieście w nocy z 12/13 grudnia, datowana 13 XII 1981 godz.7.00, druk powielaczowy, f A4 [ggf]

40. S24 Antoni Rajkiewicz, Ostatni tydzień. Gdańsk – sierpień 80, w: "Polityka" nr 35, Warszawa, 1 IX 1990, s.10-14 [ggf]

41. S27 "BIPS, serwis informacyjny KKP NSZZ "S", red. A.Zarębski, M.Filipska, Z.Modzelewska, R.Grabowski, nr 172, 173, f A5, Gdańsk 1981 [ggf]

42. "Bydgoski marzec", pismo NSZZ "S" oraz zapis dokumentalny, f A5 [ggf]

43. "Bydgoski podziemny serwis informacyjny" "Solidarność", nr 11, 12, 13, 32, druk powielaczowy, f A4 [ggf]

44. "Chcemy być wolni", pismo Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, f A5, 12s. [ggf]

45. "Informator Bydgoski", pismo TKK Regionu Bydgoskiego, nr 29/6, Bydgoszcz, 27 III 1983, f A4, 2s. [ggf]

46. "Protest!", pismo NSZZ "S" Bydgoszcz, red. R.Helak, R.Kneblewski, H.Lewandowska, M.Napierała, J.Schetyna, M.Borkowska, oprac. graf. G.Lewandowski, nr 2, 5-9, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 24-26, Bydgoszcz, XI-XII 1981, f A4 [ggf]

47. "Rolnik Niezależny", pismo Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, nr 21, Gdańsk, VIII 1980, f A4, 2s. [ggf]

48. "Serwis informacyjny", pismo NSZZ "S" red. A.Cierzniakowski, H.Lewandowska, J.Perejczuk, M.Napierała, J.Schetyna, J.Mierzejewski, E.Drozdowicz, Z.Gliński, B.Pastuszewski, T.Szymańska, M.Wenderlich, S.Zwoliński, nr 11, 19, 27, 36, 87, Bydgoszcz 1981 [ggf]

49. "Solidarność Dolnośląska", pismo MKZ NSZZ "Solidarność", nr 1/15, Wrocław, 9 I 1981, f A4, 8s. [ggf]

50. "Toruński Informator Solidarności", pismo NSZZ "S" Regionu Toruńskiego, nr 52, Toruń, 26 IV 1983, f A4, 2s. [ggf]

51. "Wolne Związki, pismo NSZZ "S", red. Z.Hetzig, G.Lewandowski, J.Perejczuk, A.Tokarczuk, M.Mądrzejewski, B.Smeja, D.Makowska, J.Wenderlich, S.Pastuszewski, z 1980 nr 1, 3, 4, oraz z 1981 nr 1(8), 2 (serwis informacyjny), 3-6, 8-10, 12, 14, Bydgoszcz, f A4 [ggf]

52. Wiersz okolicznościowy anonimowy, Do generała, pisany w Warszawie, 20 XII 1981, mps przebitka, f A4, 1s. [ggf]

53. S28 "BIPS", serwis informacyjny Biura Informacji Prasowej KK NSZZ "S", red. A.Zarębski, R.Grabowski, K.Lesczyński, Z.Modzelewska, M.Filipska, J.Założyk, W.Pastwa, E.Minkiewicz, nr 273, 274, 275/81, Gdańsk 1981, f A5 [i-S28, ggf-kopia]

54. "Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego NSZZ Stoczni Gdańskiej im. Lenina", red. J.Merkel, R.Pieńkowski, A.Turek, nr 26, Gdańsk, 1 II 1981, f A5, 8s. [i-S28, ggf-kopia]

55. "Głos wolny", gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, red. S.Blumsztajn, J.Broda, A.Dorniak, U.Doroszewska, J.Dworak, nr 6, Gdańsk, 9 IX 1981, f A3, 4s. [i-S28, ggf-kopia]

56. "Magazyn Informacyjny "Solidarność" PG", (za Magazyn Stanisław Kowalski), nr 34, 36, Gdańsk, 20 XI 1981, 2 XII 1981, f A4, 4s. [ggf]

57. "Reduta Strajkowa", gazeta codzienna strajkujących studentów UG, red. C.Godziuk, Z.Kaźmierczyk, J.Nawrocka, J.Rybicki, J.Zalesiński, nr 5, Gdańsk 1981, f A4, 3s. [i-S28, ggf-kopia]

58. "Rozwaga i Solidarność", pismo pod patronatem Komisji Zakładowej NSZZ "S" w Stoczni Gdańskiej, red. B.Maliszewski, T.Moszczak, B.Oleszek, R.Pieńkowski, K.Pierożek, Z.Trafalski, B.Włodarczyk, nr 2, Gdańsk, 3 V 1981, f A4, 8s. [i-S28, ggf-kopia]

59. "Serwis informacyjny Biura Krajowego", red. Biuro rzecznika prasowego MKZ Gdańsk, 18 II 1981, f A4, 1s. [i-S28, ggf-kopia]

60. Serwis Informacyjny "Solidarność" PG (23 XI 1981), Strajkowy Poranny (25 XI 1981), Strajkowy Wieczorny (25 XI 1981), (za serwis Stanisław Kowalski), f A4, 1s. [ggf]

61. "Strajkowy Biuletyn Informacyjny Solidarność", Stocznia Gdańska, druk: Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej, nr 1, 2, 4, VIII 1980, f A5, 4s. [i-S28, ggf-kopia]

62. "Wiadomości", Studencki Ośrodek Informacji przy NZS PG, nr 16, Gdańsk, 19 XI 1981, f A5, 8s. [i-S28, ggf-kopia]

63. Apel do studentów Politechniki Gdańskiej wzywający do udziału w strajku solidarnościowym z WSI w Radomiu w dniu 12 XI 1981, podpisany przez A.Popowskiego, C.Bąka, M.Gruczkę, J.Kobylińskiego, na odwrocie wyjaśnienie przyczyn strajku w Radomiu, 2s. [ggf]

64. Informacja Dyrekcji Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Co się stało naprawdę w Stoczni Gdańskiej w sobotę 16 sierpnia 1980 r., ulotka niedatowana, 2s. [i-S28, ggf-kopia]

65. Odezwa do członków społeczności akademickiej PG do udziału w strajku okupacyjnym w dniach 24-25 XI 1981, podpisana przez T.Sukowskiego, J.Kobylińskiego, Gdańsk, 1s. [i-S28, ggf-kopia]

66. Odezwa do mieszkańców Trójmiasta o "przywrócenie stabilności i spokoju o dzień jutrzejszy", sygnowane przez prezydentów miast, Gdańska (Jerzy Młynarczyk), Gdyni (Jan Krzeczkowski), Sopotu (Lech Świątkowski), 19 VIII 1980, f A5 [ggf]

67. Ulotki jednozdaniowe Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodów w Gdańsku, z okresu strajków sierpniowych, (Robotnicy! Nie ulegajcie próbom przemocy i nacisku; Normalizacja życia w trójmieście zależy od nas wszystkich – także od ciebie) f 13,5x 5cm [ggf]

68. Wiersze okolicznościowe: Historia Polski, Gdański Krakowiaczek, Cześć Strajkującym, druk: Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej, utwory anonimowe niedat., druk powielaczowy (3), oryginał na przebitce (1) [ggf]

69. Wniosek pracownika Stoczni Gdańskiej do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 27 II 1971 o pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy MO w związku z obrażeniami odniesionymi w czasie zajść grudniowych w Gdańku w: Biuletyn informacyjny Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Komitetu Założycielskiego NSZZ, 1981, druk powielaczowy s.4-5 [i-S28, ggf-kopia]

70. S29 Apel KKK NSZZ Solidarność pracowników poligrafii do czytelników wzywający do poparcia akcji "Dni Bez Prasy", Szczecin, 14 VIII 1981, f A5 [i-S29]

71. Gniazdo wronie, Szopka satyryczna, autor nieznany, mps, f A4, 4s. [i-S29]

72. Komunikat RKK NSZZ Solidarność Gdańsk z 10 IV 1983 wzywający do udziału w manifestacji 1-Majowej i do uczczenia święta 3 Maja, na drugiej stronie informacja o emisji radia Solidarność 28 IV z grafiką, gdzie jedynka w słowie 1 Maja przedstawia pięść pokazującą figę, f A6 [i-S29]

73. Poezja strajkowa w większości anonimowa, 3 autorstwa B.Rawicza i 1 M.Czyża, mps, rkps, powielacz, 19 utworów, F A4, 10s. [i-S29]

74. Ulotka "Zakazane piosenki, I Przegląd Piosenki Prawdziwej, Gdańsk, 20-22 VIII 1981", f A5 [i-S29]

75. S32 "BIPS serwis informacyjny", wydanie specjalne, 12 XII 1981, opatrzony stemplem obozu internowanych w Strzebielinku [i-S32]

76. "X Dni Sierpniowe 1980-1990", z cyklu "Drogi do niepodległości", red. Józef Piekla, teksty 18 autorów, wydanie specjalne poświęcone X rocznicy powstania, Oficyna wydawnicza "Andy Grafik", Warszawa 1990, ozalid (próbny wydruk); zaproszenie i harmonogram imprez podpisany przez Szymona Pawlickiego, szefa biura ds. kultury KKW NSZZ "Solidarność", 4s. [i-S32]

77. Marek Koprowski, Film, który ocalono w: "Kalejdoskop", łódzki przewodnik kulturalny, (II 1990, 20s.) oraz komentarz do tekstu w liście Andrzeja Pawlickiego (5 III 1990) do Szymona Pawlickiego [i-S32]

78. "Ludzie Solidarności" dodatek "Życia", wyd. specjalne, Dom wydawniczy "Wolne Słowo", Warszawa, 25 VIII 2000, 32s. [i-S32]

79. "Niezależne forum kultury", porządek obrad do przerwy oraz wystąpienie Jerzego Turowicza, Warszawa, 1 IV 1989, 4s. [i-S32]

80. "Polskie wiadomości", tygodnik polityczno-informacyjny, red. zespół w składzie Klubu "Sierpień 80", nr 13-14/264, VI rok, Wiedeń, 5 IV 1987 oraz nr 17-18/163, IV rok, 5 V 1985, f A4 [i-S32]

81. "Sumienie", dwumiesięcznik nr 3 (wakacyjny), Wrocław 1988, f A3, s. 1, 6-9 [i-S32]

82. Konspekt koncertów 31 VIII i 1 IX 1990 z okazji X-lecia "Solidarności" [i-S32]

83. List polskich intelektualistów do twórców rosyjskiej kultury i nauki m.in. w sprawie Katynia, III 1988, mps powielacz, f A4, 1s. [i-S32]

84. Notatka Szymona Pawlickiego do jego wystąpienia w sali BHP Stoczni Gdańskiej podczas 15(?) Dni Sierpniowych zakończone wierszem Jonasza Kofty "Podzielić się nie dajmy" [i-S32]

85. Poezja okolicznościowa, Kazimierz Sopuch Gdynia 70, (mps powielacz), Chłopcy Plakatowcy (piosenka o lotnej brygadzie Solidarności gdańskiej), Ojczyzno ma ("pieśń śpiewana podczas mszy św. za Ojczyznę, odprawianych przez ks. J.Popiełuszkę") oraz Kolęda polska, autorzy N.N., niedatowane [i-S32]

86. Ulotka okolicznościowa zawierająca rozpostarte palce, a pomiędzy nimi napis "Solidarność", wiersz C.K. Norwida Tymczasem oraz tekst zapraszający do odwiedzenia Polski, Gdynia, VIII 1988, wyd. nakł. własny Cieśla, f A5 [i-S32]

87. Zbiór ulotek informacyjnych, afiszy, zaproszeń na imprezy artystyczne w latach 1981-1988, 5 szt [i-S32]

88. S33 Barbara Pietkiewicz, Spisane będą czyny i rozmowy (reportaż z odsłonięcia Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku) w: "Kobieta i życie" nr 1, Warszawa, 4 I 1981, s. 4-5 [i-S33]

89. S35 Alina Afanasjew, Ksiądz (o Krzysztofie Niedałtowskim) w: "Gazeta Miasta", nr 33, rok V, Sopot, 29 VIII 1997, s. 8-9 [ggf]

90. Podziękowania Aliny Afanasjew za pomoc w zorganizowaniu pierwszego gdańskiego interdyscyplinarnego pleneru młodych artystów, Tworzenie przestrzeni sakralnej w nowych kościołach, mps z odręcznie naniesionymi poprawkami, f A4, 2s. [ggf]

91. Tekst Aliny Afanasjew zawierający przemyślenia na nadchodzący Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Sopot, 1 X 1987, ksero mps, f A4, 9s. [ggf]

92. S38 "Lawenda", biuletyn NSZZ Solidarność, nr 1/11, wyd. specjalne, Warszawa, 11 XII 1981, zawierający wiersz S.Barańczaka, Za czym państwo stoją, 2s. [i-S38]

93. "Praworządność", pismo o prawie i bezprawiu, nr 15, rok III, XII 1986, 93s. [i-S38]

94. "Sztuka" red. zespół W.Cesarski, N.Cieślińska, A.Haegenbarth, M.Kopydłowski, A.Skoczylas, P.Witt, dwumiesięcznik, nr1/81, 72s. [i-S38]

95. S39 "Wolny Związkowiec, biuletyn informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ "S" Huty Katowice, red. H.Janiak, Z.Kupisiewicz, S.Mandziej, J.Cieślicki, nr 30(63)/81, f A4, 8s. [ggf]

96. Repertuar przedstawień Teatru "Wybrzeże", Gdańsk, V 1982, f 22x35cm, 2s. [ggf]

97. Wiersz okolicznościowy, Lokomotywa, rkps anonimowy, niedat. (wydany po grudniu 1981) f A4, 1s. [ggf]

98. S51 Jerzy Kandziora, Historia jednej piosenki, (o wierszu-piosence "idą pancry na Wujek" M.Bieniasza) w: "Winieta", pismo Biblioteki Raczyńskich, nr 4, Poznań, X-XII 2003, f A4, s.4-5 [ggf]

99. Spis 23 utworów na okładce kasety Idą pancry... czyli śpiewane zza krat, Niezależna Oficyna Wydawnicza "nowa" 1983, w oryginale druk czerwoną farbą, na okładce grafika - czołg rozjeżdzający napis "Solidarność" [i-S51, ggf-kopia]

100. Zaproszenia dla Macieja Bieniasza na zebranie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Górników KWK "Wujek" w dniu 24 VI 1990 oraz na odsłonięcie Pomnika w dniu 15 XII 1991 od Komitetu obchodów 10 rocznicy wydarzeń Katowice, f 11x18cm [i-S51, ggf-kopia]

101. S52 Spis wystaw eksponowanych w Galerii św. Jacka, Gdańsk, VI 1988-X 1989, (spis niekompletny), f A4, 1s. [i-S52, ggf-kopia]

102. Nawa świętego Krzysztofa, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy kościele oo. jezuitów w Łodzi, niedat., f A3, 10s. [i-S52, ggf-kopia]

103. Zaproszenie Magdy Hniedziewicz i Macieja Gutowskiego w imieniu wszystkich "Obecnych"do współuczestniczenia w działalności artystycznej na "Żytniej", f A5 [i-S52, ggf-kopia]

104. Zaproszenie na przedstawienie Ernesta Brylla, Wieczernik, reż. Andrzej Wajda, nazwiska 17 realizatorów i aktorów, parafia Miłosierdzia Bożego w Warszawie, premiera 5 IV 1985, f A6, 4s. [i-S52, ggf-kopia]

105. S54 Biuletyn informacyjny Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Komitetu Założycielskiego NSZZ, nr 13, Gdańsk, 29 X 1980, f A5, 4s. [ggf]

106. "Hutnik", pismo członków NSZZ "S" Huty im. Lenina, nr 31/199, Kraków, 20 X 1988, f A4, 4s. [ggf]

107. "Monit" pismo Federacji Młodzieży Walczącej nr 50, Gdańsk-Gdynia, 7 V 1988, f A5, 2s. [ggf]

108. "Solidarność", pismo Regionu Gdańskiego nr 22 i 23/88, nr 4-5 i 8-9/89, Gdańsk 1988 [ggf]

109. "Solidarność walcząca, Wolni i Solidarni", gazetka uliczna organizacji Solidarność Walcząca, nr 5, Wrocław, 20 VI 1988, f A5, ls 2 [ggf]

110. "Tygodnik Mazowsze Solidarność", nr 260 specjalny, Warszawa, 25 VIII 1988, f A4. 4s. [ggf]

111. "Zapis chwili", pismo członków NSZZ "Solidarność" z apelem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" do ludzi pracy, nr 2, Gdańsk, IV 1983, druk powielaczowy, f A4, 2s. [ggf]

112. Apel intektualistów polskich z dnia 20 VIII 1980, nazwiska 50 sygnatariuszy, oprac. ulotki Józef Kuśmierek, druk powielaczowy, f A4, 2s. [ggf]

113. Poezja okolicznościowa anonimowa (13 grudnia roku pamiętnego..., Był Gomułka Polak prawy...), powielacz i mps, niedat., f A4 [ggf]

114. S79 "Biuletyn Informacyjny", Komitet Założycielski NSZZ, Gdynia, zbiór biuletynów (nieopracowany) [i-S79]

115. "Tygodnik Solidarność", 3 IV 1981 (pierwszy numer ogólnopolskiego pisma) oraz zbiór innych numerów (nieopracowany) [i-S79]

116. S87 "Ojcowizna", gazetka parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, nr 20-21, 24, 26, 29, 30/86; 34, 36-38, 41, 42, 44, 45, 47/87; 60/88 [ggf]

117. Tadeusz Staich, opracowania literackie i dramaturgiczne ("Misterium o Męce Pańskiej", "Biało-czerwona", "Madonna", "Zstąp Gołębico") [ggf]

118. S88 Zbiór zaproszeń na wystawy organizowane przez Komisję Krajową NSZZ "S", które odbyły po roku 1990 [ggf]

 

V. Dokumenty (uporządkowane według daty wydania)

1. S2 Kserokopie fotografii z arch. Jerzego Puciaty przedstawiające niezależne działania artystyczne, f A4, 20s. [i-S2]

2. S11 Uchwała Zarządu Głównego ZPAP o "Stanowisku ZPAP wobec sytuacji w kraju", Warszawa, 29 VIII 1980, f A4, 1s. [ggf]

3. Oświadczenie o ważności kultury i komunikat Zarządu Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, zawiera: rezolucję ZPAP popierającą MKS, przyjętą 25 VIII 1980, Gdańsk, 2 IX 1980, f A4 [i-S11]

4. List prezydium ZG ZPAP do członków związku 20 XII 1980, f A4, 4s. [i-S11]

5. Oświadczenie Lecha Wałęsy z okazji rocznicy rozwiązania ZPAP i innych związków twórczych, Gdańsk, 19 VI 1984, f A4, 3 egz. [ggf]

6. List Lecha Wałęsy do twórców kultury z okazji otwarcia wystawy plastycznej artystów Wybrzeża i spotkania z Witoldem Lutosławskim, Gdańsk, 26 VIII 1984, f A4, 1s. [ggf]

7. List Lecha Wałęsy z okazji wystawy Przeciw Przemocy w Mistrzejowicach, Gdańsk, 20 II 1985, f A5 [ggf]

8. List Jerzego Puciaty do członków ZPAP dot. legalizacji rozwiązanego w stanie wojennym ZPAP, Warszawa, 3 III 1989, rkps, f A4, 1s. [ggf]

9. Oświadczenie ruchu niezależnych plastyków dot. swobody zrzeszenia się i poszanowania praw obywatelskich, niedat., (prawdopodobnie z końca lat 80), f A5 [ggf]

10. S13 Podanie do Dyrekcji Stoczni Gdańskiej dot. fotografowania i filmowania Pomnika Poległych Stoczniowców, 27 XI 1980 [i-S13]

11. Oświadczenie o podporządkowaniu się przepisom stanu wojennego, druk niewypełniony, wydane przez Gdańską Stocznię Remontową, f A6 [i-S13]

12. S14 Wyróżnienie (dyplom) dla Hanny Solway z wystawy Rodzina w sztuce chrześcijańskiej, 1985 [i-S14]

13. Życiorys artystyczny Hanny Solway, f A4, 6s. [ggf]

14. S20 Życiorys Stefana Pastuszewskiego z wyliczeniem działań artystycznych i naukowych, f A4, 5s. [ggf]

15. S26 Zespół dokumentów wychodzących i przychodzących do SKBP, a dot. budowy Pomnika i placu Solidarności – korespondencja (pisma, firmówki, upoważnienia, zezwolenia, uzgodnienia), akt erekcyjny, uchwały m.in. nadania nazwy placu, protokół z zebrania Komitetu, opis Pomnika opracowany przez Mieczysława Michalskiego (Gdańsk, IV 1981, 6s.), notatki, widokówki z pieczątkami Komitetu, program Dni Grudniowych w XI rocznicę wydarzeń grudniowych 1970 w Gdańsku i Gdyni [i-S26]

16. Dokumentacja Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców - sprawozdanie z działalności za okres 1 IX 1980-25 II 1981 z 9 załącznikami (pisma, decyzje, statut Komitetu ) [ggf]

17. Dokumentacja dot. pobytu Czesława Miłosza, 15-18 VI 1981 w Gdańsku – przedstawienie sylwetki poety, korespondencja mająca doprowadzić do przyjazdu poety (m.in. telex, telegram), wywiad przeprowadzony w czasie podróży z Łomży do Gdańska (rozmawiali E.Hudon i J.Żakowski), kronika pobytu w Gdańsku (wsparta o szczegółowe notatki i regulamin spotkania, rękopis Zygmunta Manderli), 6 rysunków Z.Jujki dot. wizyty, zapis ze spotkania w Sali Konferencyjnej SG (wypowiedzi Henryka Lenarciaka, Zygmunta Manderli, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsy) – oprac. Z.Manderla, Z.Zawalski; audycja w rozgłośni SG 18 VI 1981 (z Cz.Miłoszem rozmawiał Z.Zawalski), wycinki prasowe, wiersz Z.Manderli Być poetą znaczy, podpisy do 16 nieistniejących w archiwum fotografii z pobytu Cz.Miłosza, wiersze i eseje Cz.Miłosza z wydanego tomiku i jego okładka zaprojektowana przez J.Janiszewskiego [i-S26]

18. Zespół dokumentów dot. zawieszenia Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców – zarządzenie wojewody o zawieszeniu stowarzyszenia na czas stanu wojennego (14 XII 1981), protokół przejęcia dokumentacji księgowej i gotówki Komitetu przez Komisję SG (15 II 1982), decyzja Urzędu Wojewódzkiego o zlikwidowaniu Komitetu (24 VI 1983) i odwołanie od decyzji (4 VII 1983) oraz decyzja z uzasadnieniem ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych utrzymująca postanowienie o likwidacji stowarzyszenia (niedatowana) [i-S26]

19. S27 Dokumenty dotyczące prowokacji bydgoskiej: apel MKS NSZZ "S" w Bydgoszczy do funkcjonaruszy milicji, (niedat.) oraz oświadczenie dziennikarzy Pomorza i Kujaw, Bydgoszcz, 21 III 1981, f A4, 3s. [ggf]

20. S28 Postulaty Komitetu Strajkowego Stoczni im. Komuny Paryskiej (17 postulatów) Gdynia, 15 VIII 1980, druk powielaczowy, f A4, 1s. [ggf]

21. Postulaty pracowników PG skierowane do władz uczelni i podpisane w imieniu komisji mieszanej przez Jana Patkowskiego (KZ NSZZ "S") oraz Edmunda Brzoskę (RZ ZNP) Gdańsk, 30 X 1980, f A4, 4s. [i-S28, ggf-kopia]

22. Komunikat nr 4 o kontynuacji (rozpoczętego 7 XI) strajku okupacyjnego Krajowej Komisji Koordynacyjnej Oświaty i Wychowania NSZZ "S" w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, 11 XI 1980, 1s. [i-S28, ggf-kopia]

23. Oświadczenie NSZZ "S" PG i NZS PG informujące, że plakaty atakujące organizacje społeczne w sposób obraźliwy nie są ich autorstwa, podpisane przez Piotra Dębickiego v-ce prezesa NSZZ "S" PG i v-ce prezesa NZS PG Krzysztofa Nykę, Gdańsk, 19 XI 1981, f A4, 1s. [i-S28, ggf-kopia]

24. Regulamin okupacyjnego strajku w PG w dniach 24-25 XI 1981, podpisany przez Tadeusza Sukowskiego, przew. Komisji Strajkowej NSZZ "S" oraz Jerzego Kobylińskiego, przew. Komitetu Strajkowego NZS, f A4, 1s. [i-S28, ggf-kopia]

25. S32 Dokumenty I Zjazdu NSZZ "Solidarność": sprawozdanie Komisji ds. Wydawnictw i Poligrafii przy KKP, podpisane przez L.Dymarskiego, A.Karczewskiego, Gdańsk, 2 IX 1981, (f A5, 4s.) oraz deklaracja programowa w sprawie kultury narodowej, projekt, Gdańsk, 1 X 1981, f A5, 4s. [i-S32]

26. "Informacje" nr 12 Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, zawiera m.in.: wiersze J.Afanasjewa Polski rok 1980 oraz Leosta; sprawozd. z działalności, red. E.Puzdrowski, Gdynia, 5 X 1981, f A5, 9s. [i-S32]

27. Notatka – projekt pisma Komitetu Krakowskiego PZPR "do komitetów partyjnych wszystkich dużych zakładów pracy w Polsce" zawiera: informacje o "obradującym 1 III 1983 przy drzwiach zamkniętych walnym zebraniu Okręgu Krakowskiego ZPAP z udziałem prezesa ZG ZPAP Jerzego Puciaty, który w podsumowaniu stwierdził, że cały związek realizuje idee Sierpnia `80, idee Solidarności..." nieodwołanie przez ZG uchwał walnego zebrania było powodem rozwiązania ZPAP, rkps [i-S32]

28. Protokół z walnego zebrania Okręgu Krakowskiego ZPAP, rkps, f A4, 1s. [i-S32]

29. Zanim runęły mury..., komunikaty RKK NSZZ "S" o strajkach sierpniowych 1988, red. Alicja Balińska i Szymon Pawlicki, f A5, 24s. [i-S32]

30. Zawiadomienie z Prokuratury Wojewódzkiej z dnia 19 XII 1981 o aresztowaniu Szymona Pawlickiego, podejrzanego o organizowanie i prowadzenie nielegalnej działalności związkowej w Stoczni Gdańskiej im. Lenina [i-S32]

31. S35 Upoważnienie podpisane przez przewodniczącego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni zezwalające na wejście do sektora przeznaczonego dla organizatorów programu uroczystości 10-tej rocznicy tragedii Grudnia 1970, druk powielaczowy, f 10,5x 9 [ggf]

32. Skarga członków Komitetu (podpisana przez 12 osób) do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o uchylenie decyzji Urzędu Miejskiego w Gdyni z dn. 24 VI 1983 i Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dn. 8 VIII 1983 dot. zlikwidowania stowarzyszenia pn. "Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni" oraz odpowiedź odmowna z uzasadnieniem podpisana przez ppłk St. Demianiuka, z-cę naczelnika wydziału MSW, Gdynia, 12 IV 1989; Warszawa, 27 IV 1989, f A4, 2s. [i-S35]

33. S39 Spis 202 internowanych w Strzebielinku z adresami, z kolorowymi stemplami obozowymi, datowane 1981-82, f A4, 2s. [ggf]

34. S51 List Agnieszki, dziesięcioletniej córki Macieja Bieniasza do ukrywającego się wtedy ojca, datowany 21 XII 1981, rkps sygn. AB, f A5, 1s. [i-S51, ggf-kopia]

35. List Kazimierza Cieślika do małżonki Macieja Bieniasza, zawiera: informacje o aresztowanych oraz przepis na sake, Katowice, 24 XII 1981, f A5, 2s. [i-S51, ggf-kopia]

36. List Redakcji Słownika Pseudonimów do Macieja Bieniasza z prośbą o udostępnienie swoich i znanych mu pseudonimów używanych przez pisarzy z drugiego obiegu, Warszawa, 20 IX 1994, f A4, 4s. [ggf]

37. S52 Zespół dokumentów: zawiadomienie z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o wszczęciu postępowania w sprawie legalności działania Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych, wezwanie w charakterze strony do złożenia wyjaśnień w sprawie działalności w/w Komitetu, wezwanie na rozprawę Janusza Eysymonta w dniu 5 III 1982 jako obwinionego o art. 52§1, orzeczenie z uzasadnieniem z dnia 5 III 1982 podpisane przez Kolegium ds.wykroczeń o winie Janusza Eysymonta za to iż w dniu 2 II 1982 użyczył swego mieszkania w celu odbycia w nim zgromadzenia bez wymaganego prawem /art. 13 dekretu o stanie wojennym/ zezwolenia Naczelnika Dzielnicy Warszawa-Mokotów [i-S52, ggf-kopia]

38. List podpisany przez Kazimierza Żygulskiego, ministra kultury i sztuki oraz Witolda Nawrockiego, kierownika Wydz. Kultury KC PZPR do wojewodów zalecający popieranie nowych specjalistycznych stowarzyszeń artystycznych utworzonych w miejsce rozwiązanego w 1983 roku ZPAP, Warszawa, 17 I 1985, f A4, 4s. [i-S52, ggf-kopia]

39. Chciejmy zapamiętać – informator "Żytniej" nr 3, V 1985 - list aktorów biorących udział w przedstawieniu Wieczernik E. Brylla do parafian, list Magdaleny Hniedziewicz i Macieja Gutowskiego w imieniu 192 współuczestników wystawy Obecność; podziękowanie ks. Wojciechowi Czarnockiemu i parafii Miłosierdzia Bożego od artystów plastyków uczestników wystawy Obecność, f A5, 2s. [i-S52, ggf-kopia]

40. List Jana Góry do Janusza Eysymonta zawierający zespół dokumentów dot. działalności ZPAP, Sopot, 17 III 2003, f A4, 10s. [i-S52, ggf-kopia]

41. Noty biograficzne artystów (Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak), ułożone przez nich z pamięci, f A4 [i-S52, ggf-kopia]

42. Odpowiedź negatywna z uzasadnieniem MSW na wniosek Jerzego Puciaty i Janusza Eysymonta o unieważnienie rozwiązania ZPAP, Warszawa, 23 I 1989, f A4, 2s. [i-S52, ggf-kopia]

43. Spis wystaw Sztuki Niezależnej inspirowanej ruchem chrześcijańskim eksponowanych w Trójmieście w latach 1982-1989, f A4, 3s. [i-S52, ggf-kopia]

44. S57 Zbiór 22 grypsów, listów więziennych pisanych przez Janusza T. do przyjaciela podczas internowania w obozie Iława-Kwidzyn 1982, zawiera: szczegółowe spisy internowanych, rkps [ggf]

 

VI. Obiekty

1. S13 Kawałek metalu z Pomnika Poległych Stoczniowców, opaska biało-czerwona nr 95 z przypiętym znaczkiem "Solidarność" i przepustką Bohdana Kołpaka wystawioną przez Solidarność Stoczni Północnej w Gdańsku [i-S13]

2. Krzyżyk srebrny z kotwicą 3,5 cm, wykonawca Marian Kołpak z zespołem [i-S13]

3. Pieczątka okrągła, linoryt, tekst: "STRAJK OKUPACYJNY 15-31 VIII 1980" przedstawiająca zaciśniętą pięść [i-S13]

4. S32 Flagi z nadrukiem "Solidarność", 2 szt [i-S32]

5. Fragment szarfy biało-czerwonej przechodzącej u dołu w szarość zerwanej przez ZOMO z krzyża przed Urzędem Miasta w Gdyni (zawieszonej przez zespół Szymona Pawlickiego) [i-S32]

6. Numer startowy z trzeciego "Biegu Solidarności" [i-S32]

7. Tkanina płócienna dla Szymona Pawlickiego, z rysunkami i podpisami osadzonych w więzieniu w Potulicach, przemycona do szpitala więziennego na Kurkowej w Gdańsku, f 50x70 cm [i-S32]

8. Znaczki lotnicze, metalowe na szpilce, wyróżniające podczas nielegalnych demonstracji agentów UB lub osoby chronione przez UB, 3 szt [i-S32]

9. S33 Wiesław Szyślak, rysunki Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 – rysunek perspektywiczny wykonany w sierpniu 1980 oraz rysunki konstrukcyjne krzyża i kotwicy [i-S33]

10. Flaga biało-czerwona z napisem "Strajk Okupacyjny od 14 VIII do 31 VIII 1980" z podpisami uczestników oraz adnotacjami o innych strajkach [i-S33]

 

VII. Nagrania

1. S4 I Festiwal Piosenki Niezależnej w Gdańsku, Hala Oliwia 1981, 3 kasety magnetofonowe [ggf]

2. S15 Sławomir Fiebig, diaporamy "Zatrzymane zmiany", "Przestrzeń wolności", płyta CD [ggf]

3. S26 Federacja Młodzieży Walczącej, (fotografie, plakaty, wydawnictwa), płyta CD [i-S26]

4. Grudzień 1970, redakcja radiowa BIPS, kaseta magn. [i-S26]

5. Rozmowy Komisji Rządowej MKS z robotnikami w Stoczni Gdańskiej, 12 XII 1981 oraz piosenki strajkowe, kaseta magn. [i-S26]

6. Przemówienie Lecha Wałęsy w Oslo, 10 XII 1983 i przed Pomnikiem w dniu jego odsłonięcia, Gdańsk, 16 XII 1983, kaseta magn. [i-S26]

7. Zakazane Piosenki, 3 kasety magn. [i-S26]

8. S49 Tęsknota, muzyka i śpiew Stanisław Markowski, Wyd. AA, płyta CD, 22 utwory poetyckie [ggf]

9. S50 Zakazane Piosenki. I Przegląd Piosenki Prawdziwej, 20-22 VIII 1981, 3 płyty CD [ggf]

10. S75 "Kandydat" reż. Marian Terlecki, relacja z wyborów przewodniczącego "Solidarności" w 1981, pierwszy obraz zrealizowany przez niezależną telewizję w Polsce. [i-S75]

11. "Ksiądz Jerzy" reż. Marian Terlecki, Gdańsk 1985 [i-S75]

12. "O nas i za nas", reż. Marian Terlecki, kronika 24 godzin papieskich spotkań z ludźmi i środowiskami Gdańska, Gdańsk 1987 [i-S75]

13. "Porwani", reż. Marian Terlecki, historia "poligonu doświadczalnego" SB przed uprowadzeniem ks. Popiełuszki, Gdańsk 1987 [i-S75]

14. "Solidarność żyje", reż.Włodzimierz Resiak, relacje osób działających w czasie stanu wojennego w konspiracji, Gdańsk 1987 [i-S75]

15. "Inny sierpień", reż. Piotr Bikont, Leszek Dziumowicz, polityka i strategia strajków sierpniowych `88, Gdańsk 1988 [i-S75]

16. "Kisiel", reż. Marian Terlecki, portret Stefana Kisielewskiego, Gdańsk 1988 [i-S75]

17. "Przypomnieć sobie raj", reż. Michał Góral, film o dorobku artystycznym Jerzego Nowosielskiego, Gdańsk 1988 [i-S75]

18. "Wzlot", real. filmowa Marian Terlecki, spektakl Teatru Ósmego Dnia oparty na poezji Osipa Mandelsztama, Gdańsk 1988 [i-S75]

19. "Azyl dla większości", reż. Olaf Olszewski, wybrane wydarzenia kulturalne z obszaru twórczości niezależnej od Kongresu Kultury Polskiej do Niezależnego Forum Kultury, Gdańsk 1989 [i-S75]

20. "Ballada o strajku" reż. Piotr Bikont, Leszek Dziumowicz, szkic do portretu "Solidarności '88" - niecierpliwej, młodej i radykalnej, Gdańsk 1989 [i-S75]

21. “Solidarność anti-apartheid", reż.Krzysztof Bukowski, rejestracja koncertu, który odbył się 13 XII 1989 w Hali Stoczni Gdańskiej, Gdańsk 1989 [i-S75]

22. "Lider", reż. Andrzej Trzos- Rastawiecki, film o Lechu Wałęsie, Gdańsk 1990 [i-S75]

23. "Solidarność". reż. J. M. Meurice, dwuczęściowy film poświęcony historii NSZZ, Gdańsk 1990 [i-S75]

24. "Bogdan i inni", reż. Krzysztof Tchórzewski filmowy portret B.Borusewicza, Gdańsk 1991 [i-S75]

25. "Dzieci stanu wojennego", reż. Jerzy Afanasjew, wspomnienia ludzi związanych z "Solidarnością", którzy byli dziećmi w czasie stanu wojennego, Gdańsk 1991 [i-S75]

26. "Mag z Sopotu, reż. Krzysztof Miklaszewski, film o Jerzym Afanasjawie, pisarzu, reżyserze, Gdańsk 1992 [i-S75]

27. "Siedem przestrzeni", reż. Helena Włodarczyk, film o wystawie w warszawskiej "Zachęcie", pokazującej wybitnych polskich artystów, Gdańsk 1992 [i-S75]

28. "Galeria Marka Karewicza", reż. Paweł Chmielewski, wspomnienia fotografika Marka Karewicza o wydarzeniach i postaciach muzycznych lat 50-90, Gdańsk 1999 [i-S75]

29. "Konfrontacja", reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki, film o pierwszych 16 miesiącach tworzenia się "Solidarności", Gdańsk 2005 [i-S75]

30. "Solidarność - czas zmiany", reż Anna Mydlarska, film pokazujący osoby tworzące "Solidarność" i związane z "S" oraz ich refleksje (J.Staniszkis, P.Śpiewak, P.Wierzbicki, A.Wajda, L.Wałęsa i inni), Gdańsk 2005 [i-S75]

 

VIII. Kwerendy w instytucjach

1. S76 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim - Wystawa z okazji XXV-lecia NSZZ "Solidarność" przygotowana w oparciu o dokumenty m.in. z takich zespołów jak: Huta Szkła Gospodarczego "KARA", Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Bełchatowie i Komitet Wojewódzki PZPR w Piotrkowie Trybunalskim [i-S76]

2. S74 Archiwum Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "S" w Kaliszu – Zbiór prasy i ulotek wydanych w latach 1980-1981 – broszury, czasopisma, druki ulotne, afisze, 20 pozycji [i-S74]

3. S73 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Ośrodek Informacji i Dokumentacji – Spośród obszernego zbioru materiałów z lat 80 zostały zebrane informacje o kolekcjach dot. m.in. "Kultury Zrzuty", "Łodzi Kaliskiej", grupy "Luxus" oraz "Pomarańczowej Alternatywy", Janusza Boguckiego, Anny Beaty Bohdziewicz, Andrzeja Bonarskiego, Tadeusza Boruty, Grzegorza Klamana, Szymona Urbańskiego, Sztuki niezależnej lat 80 – w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Podkowie Leśnej, Poznaniu, Przemyślu, Toruniu, Trójmieście, Wrocławiu; oraz o wydawnictwach trzeciego obiegu [i-S73]

4. S93 Muzeum Historii Fotografii w Krakowie - Zbiór 62 fotografii, m.in. Polski Klub Ekologiczny 1980, Biały Marsz 17 maja 1981 w Krakowie, krakowskie graffiti i plakaty 1981, wizyta L.Wałęsy i A.Walentynowicz w Radomiu [i-S93]

5. S71 Muzeum Miasta Gdyni – Druki ulotne - zaproszenia, program, koperty; prace plastyczne exlibrisy, grafiki, obraz olejny (H. Fajlahauer i J.Federowicz, B.Just) 19 pozycji [i-S71]

6. S27 - Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy – Afisze, plakaty, fotografie, druki, dokumentacja wystaw [szukaj w poszczególnych działach spisu]

7. S72 - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – Wykaz 169 pozycji - ulotki wyborcze, antywyborcze, okolicznościowe, biuletyny, pisma literackie, czasopisma, kalendarze, broszury zawierające wiersze i opowiadania, kartki świąteczne, koperty ostemplowane i z nadrukami, znaczki, fotografie, plakaty, dokumenty (odezwy, oświadczenia, listy, apele), biuletyny informacyjne, ulotki, odciski pieczęci, homilie, druki ulotne [i-S72]

8. S75 - Video Studio Gdańsk - Zestaw filmów obejmujących tematykę "Solidarności" [szukaj w dziale VII - Nagrania]

 

IX. Relacje, rozmowy, wywiady

1. Alina Afanasjew [plastyk, scenograf, ilustrator], Piękno kształtem jest miłości. Plener Sztuki Sakralnej 88, rozmawiała Elżbieta Trybus, Gdańsk, X 2006

2. Jan Jaromir Aleksiun [grafik, malarz, profesor PWSSP we Wrocławiu], Może uda się wygrać spokój, rozmawiał Ryszard Łubowicz, Wrocław, XII 2006

3. Waldemar Banasik [w latach 80. animator kultury w klubie Stoczni Północnej], Lastadia, Zakazane Piosenki, rozmawiała Katarzyna Goc, Gdańsk, X 2006

4. Andrzej Baranowski [architekt, profesor PG, w latach 80. prezes Okręgu Wschodnio-Pomorskiego Polskiego Klubu Ekologicznego], Ekopozycja. Polski Klub Ekologiczny, rozmawiała Elżbieta Trybus, Gdańsk, XI 2006

5. Antoni Bednarz [duszpasterz, obecnie dyrektor Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie], rozmawiała Monika Skorek, Kraków, XI 2006

6. Maciej Bieniasz [artysta malarz, poeta, profesor ASP w Katowicach], Wspomnienie z lat 80, rkps, Katowice, X 2006

7. Leszek Biernacki [fotograf po PLSP w Gdyni (1979), polonista, szef Komisji Kultury NZS UG], Trzeba było tam być, rozmawiała Grażyna Goszczyńska, Sopot, VI 2006

8. Wiktoria Blacharska [wówczas młoda pracownica Oddz. Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, dziś jego kierowniczka], Trzy grudniowe dni, relacja autorska, Gdańsk, VII 2006

9. Zygmunt Błażek [kierownik grupy kolportażowo-propagandowej NSZZ "Solidarność"], rozmawiały Katarzyna Goc i Amelia Zubowska, Gdańsk, X 2006 (oraz relacja z obozu internowanych w Strzebielinku)

10. Stanisław Bogdanowicz [proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, pisarz], Ciemnego jasne strony, rozmawiała Elżbieta Trybus, Gdańsk, XI 2006

11. Grzegorz Boros [architekt, poeta, wydawca, współprojektant Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku], rozmawiali Katarzyna Goc i Stefan Figlarowicz, Gdańsk, VII-VIII 2006

12. Marek Czachor [alpinista i członek Klubu Wysokogórskiego "Trójmiasto", wówczas członek NZS UG], Uwolnić Gwiazdę, rozmawiała Elżbieta Trybus, Gdańsk, XI 2006

13. Małgorzata Czermińska [prof. literatury współczesnej UG], Wcześniej znałam tylko ich twarze, rozmawiał Piotr Millati, Gdańsk, X 2006

14. Halina Eysymont [artysta malarz], rozmawiała Grażyna Goszczyńska, Warszawa, XI 2006

15. Wojciech Fułek [absolwent UG, poeta, scenarzysta, publicysta, obecnie wiceprezydent Sopotu], Karol Marks i rock and roll, rozmawiały Anna Szynwelska i Elżbieta Trybus, Sopot, XI 2006

16. Jan Góra [malarz, prof. PG, wówczas kurator Galerii św. Jacka w k. św. Mikołaja w Gdańsku], rozmawiały Katarzyna Goc i Elżbieta Trybus, Gdańsk, Sopot, VII 2006

17. Jadwiga Greger [szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia, organizatorka wystaw w siedzibie NSZZ "Solidarność"], rozmawiała Monika Skorek, Gdańsk, X 2006

18. Marek Grubka [dominikanin], Sławek - duszpasterz studentów i artystów (fragm. niepublikowanej pracy doktorskiej), Gdańsk 2006

19. Paweł Huelle [poeta, prozaik, autor powieści Weiser Dawidek], Zupełnie zwyczajne rzeczy się robiło, rozmawiał Piotr Millati, Gdańsk, XI 2006

20. Giedymin Jabłoński [artysta plastyk, projektant biżuterii artystycznej], rozmawiała Barbara Czarnek, Gdańsk, X 2006

21. Krystyna Janda [aktorka], Nigdy nie wstydziłam się słów, które wypowiadałam z ekranu, Fragmenty wypowiedzi (w porozumieniu z Krystyną Jandą) wybrała Anna Szynwelska (spotkanie z publicznością w ramach Festiwalu Sztuki Aktorskiej "Cztery Pory Filmu", klub Ucho), Gdynia, IX 2006

22. Krystyna Janiszewska [grafik, autorka plakatu "1970 grudzień"], rozmawiała Monika Skorek, Gdańsk, XI 2006

23. Henryk Jarmołowicz [pracownik Zakładów Włókien Chemicznych "Stilon" w Gorzowie, fotograf, drukarz "Solidarności"], Moja skromna działalność..., relacja autorska, Gorzów Wlkp., VIII 2006

24. Henryk Jost [historyk techniki, historyk Zakopanego, bibliofil, fotograf], rozmawiał Stefan Figlarowicz, Zakopane, X 2006

25. Jerzy Kalina [twórca wielu wydarzeń artystycznych, performer, scenograf], rozmawiała Anna Szynwelska, Warszawa, XI 2006

26. Jerzy Kamrowski [wówczas pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, obecnie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku], Konspiracja? Czemu nie, ale bez sprzątania!, oraz W stan wojenny wkroczyłem tanecznym krokiem..., relacje autorskie, Gdańsk, V-VIII 2006

27. Jerzy Keiling [filolog, wykładowca UG, przew. polonistycznego koła "Solidarności"], Wszyscy się uczyliśmy demokracji, rozmawiał Piotr Millati, Gdańsk, XI 2006

28. Władysław Knap [inżynier, członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku, budowniczy Pomnika] i Wiesław Szyślak [architekt, stoczniowiec, członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców, projektant Pomnika], rozmawiali Katarzyna Goc i Stefan Figlarowicz, Gdańsk, IX 2006

29. Michał Kochańczyk [alpinista, żeglarz, podróżnik, wówczas członek Klubu Wysokogórskiego "Trójmiasto", obecnie jego prezes], rozmawiała Elżbieta Trybus, Gdańsk, XII 2006

30. Marian Kołpak [pracownik Stoczni Północnej w Gdańsku, animator kultury w klubie Lastadia, fotograf], Piosenki zakazane, rozmawiała Katarzyna Goc, Gdańsk, VII 2006

31. Zofia Komedowa Trzcińska [wdowa po Krzysztofie Komedzie, impresario, działaczka Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, współzałożycielka "S" Rolników Indywidualnych w Bieszczadach i przewodnicząca Bieszczadzkiego Komitetu Obywatelskiego], rozmawiała Anna Szynwelska, Warszawa, VIII 2006

32. Marek Latoszek [socjolog, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku], rozmawiała Monika Skorek, Gdańsk, X 2006

33. Anna Liscar [wówczas i obecnie pracownik Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem], rozmawiał Stefan Figlarowicz, Zakopane, X 2006

34. Ryszard Łubowicz [artysta plastyk, pracownik BWA Wrocław, projektant i wydawca katalogów Galerii św. Marcina we Wrocławiu], Galeria na Ostrowie, kalendarium, charakterystyka oraz Ostrów Tumski – wyspa Niezależnej Republiki Plastycznej, relacje autorskie, Wrocław, XII 2006

35. Adam Macedoński [artysta plastyk, poeta], rozmawiała Monika Skorek, Kraków, XI 2006

36. Stanisław Markowski [fotograf, kompozytor], który patrząc nam prosto w oczy przywołuje historię swojego życia, rozmawiała Joanna Jezierska, Kraków, VII 2006

37. Stanisław Michel [architekt], W tylnym szeregu, rozmawiała Katarzyna Korczak, Gdańsk, IX 2006

38. Piotr Millati [wówczas student polonistyki, obecnie historyk literatury w Instytucie Filologii Polskiej UG], Akcja pod pisuarem, relacja autorska, Gdańsk, XI 2006

39. Zenon Mirota [fotograf Stoczni Gdańskiej], rozmawiali Anna Makowska i Stefan Figlarowicz, Gdańsk, IX 2006

40. Anna i Jacek Mydlarscy [reżyser i malarz reżyser], rozmawiała Katarzyna Korczak, Sopot, VIII 2006

41. Krzysztof Niedałtowski [duszpasterz środowisk twórczych], Galeria św. Michała w Sopocie, rozmawiała Elżbieta Trybus, Gdańsk, X 2006

42. Barbara Nowak [wówczas studentka teatrologii na polonistyce UG, kier. art. studenckiego klubu PG "Tahus"], Wajda i TAHUS, rozmawiała Grażyna Goszczyńska, Gdańsk, VI 2006

43. Kazimierz Nowosielski [poeta, profesor UG], Przestrzeń wolności, rozmawiała Elżbieta Trybus, Gdańsk, IX 2006

44. Alina Obidniak [aktorka i reżyserka teatralna, dyrektor i organizator Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze], rozmawiała Grażyna Goszczyńska, Jelenia Góra, XII 2006 (oraz fragment przygotowywanej książki "W krainie Ducha Gór")

45. Szymon Pawlicki [aktor, animator kultury, w Solidarności pełnomocnik Lecha Wałęsy ds. kultury], rozmawiali Grażyna Goszczyńska i Stefan Figlarowicz, Ślesin, IX 2006

46. Iwona i Janusz Pawłowscy [studenci ekonomii UG, drukarze], rozmawiała Monika Skorek, Sopot, X 2006

47. Bogdan Pietruszka [projektant kadłubów okrętowych, autor koncepcji projektu Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku], rozmawiał Andrzej Trzeciak, Gdańsk, X 2006

48. Róża Piotrzkowska i Józef Borusewicz [rodzeństwo Bogdana Borusewicza, Józef-członek MKS Gdańsk, sierpień 1980], rozmawiali Elżbieta Trybus i Stefan Figlarowicz, Sopot, XII 2006

49. Maciej Płażyński [wówczas student prawa UG, pomysłodawca i współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich], rozmawiała Elżbieta Trybus, Gdańsk, XI 2006

50. Bożena Ptak [poetka], rozmawiała Monika Skorek, Gdańsk, XI 2006

51. Jerzy Puciata [artysta malarz, wówczas prezes ZG ZPAP, a od 1983 prezes rozwiązanego ZPAP, obecnie Honorowy Prezes ZPAP], rozmawiała Katarzyna Goc, Bydgoszcz, VIII 2006

52. Marek Rogulus Rogulski [w latach 1985-1990 student malarstwa PWSSP w Gdańsku], rozmawiał Marcin Kaliński, Gdańsk, VII 2006

53. Stanisław Rosiek [historyk literatury, eseista, wydawca], Rewolucja w przestrzeni mowy, rozmawiał Piotr Millati, Gdańsk, XI 2006

54. Wojciech Skrodzki [krytyk sztuki], Zapiski świadka, relacja autorska, Warszawa, IX 2006

55. Tadeusz Skutnik [dziennikarz], Czwarta Strona okładki, rozmawiała Elżbieta Trybus, Gdańsk, X 2006

56. Leszek Sobocki [artysta malarz, grafik], rozmawiała Monika Skorek, Kraków, XI 2006

57. Hanna Solway [artysta malarz], Przestrzeń wolności, rozmawiała Elżbieta Trybus, Gdańsk, VIII 2006

58. Zofia Staich [żona nieżyjącego Tadeusza Staicha, poety, publicysty, przewodnika tatrzańskiego], rozmawiała Monika Skorek, Kraków, XI 2006

59. Anna Strzelczyk [artysta rzeźbiarz], Pierwsze ulotki ze znakiem "Solidarność", rozmawiała Monika Skorek, Gdańsk, X 2006

60. Elżbieta Szczodrowska, Robert Pepliński [artyści rzeźbiarze, autorzy Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku], Wielkie budowanie¸ rozmawiała Katarzyna Korczak, Gdańsk, VIII 2006

61. Stanisław Szukalski [prawnik w Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Bałtyk" w Gdańsku], Wspomnienia z 31 VIII 1980 spod Stoczni Gdańskiej, Gdańsk, V 2006

62. Józef Tarnowski [filozof kultury, estetyk, wykładowca UG], Anty-marksizm profesora Leszka Nowaka w okresie Solidarności 1980-81, relacja autorska, Gdańsk, 2006

63. Andrzej Trzaska [artysta malarz, grafik, ceramik], rozmawiała Monika Skorek, Gdańsk, XI 2006

64. Franciszek Wiśniewski [artysta plastyk, wówczas pracownik BWA Sopot, współpracownik Gdańskiej Galerii Fotografii], Wszystko szło na żywioł, rozmawiali Anna Szynwelska, Katarzyna Goc, Stefan Figlarowicz, Gdańsk, VI 2006

65. Wojciech W.Wiśniewski [speleolog, dziennikarz, publicysta], O tym jak pisałem dziennik w więzieniach stanu wojennego, relacja, Kraków, X 2006

 

 Wyniki Projektu /wg Niepokory część II/ materiały pozyskane i zlokalizowane (cz. 1)

Zastrzeżenie:
Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.artin.gda.pl wymaga zgody Muzeum Narodowego w Gdańsku Prawa autorskie do materiałów posiadają autorzy oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Cytowanie materiałów wymaga podania źródła i autora użytego fragmentu.