Artyści i naukowcy dla Solidarności

Gdańska Galeria Fotografii MNG

Projekt 2006

Projekt od 2007


Strona główna

Kalendarium Projektu

Katalog Niepokora

Poszukujemy

Uczestnicy Projektu

Kontakt

Linki

Galeria

Fotografie opublikowane w Niepokorze

Fotografie pozostałe z archiwum Projektu

Grafika

Rozmowy, relacje

Teksty literackie

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 11-12 XII 1981

Dokumenty

Obiekty
List Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza – patrona Projektu

Gdańsk, grudzień 2006

Szanowni Państwo,

Z radością obserwuję efekty ogólnopolskiego projektu "Artyści i naukowcy dla Solidarności 1980–1990" realizowanego przez Dział Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Historia Solidarności i polskiej drogi do wolności nadal potrzebuje analizy historycznej i solidnego opracowania. Szczególnie więc cieszą inicjatywy mające na celu jej udokumentowanie i przybliżenie.

Ludzie sztuki i nauki w tym dziesięcioleciu pełnili funkcję szczególną. Zaangażowani osobiście w działalność opozycyjną, byli częścią tej fenomenalnej struktury umożliwiającej istnienie i funkcjonowanie podziemia. Z drugiej strony to oni tworzyli jednoczącą Polaków kulturę Solidarności. Poprzez poruszające fotografie ukazywali prawdę czasu, grafiką i rysunkami oddawali atmosferę tamtych dni, a dowcipem lub karykaturą kwitowali małe i duże absurdy komunistycznego reżimu. Projektując i budując pomniki, na zawsze pozostawili w świadomości Polaków pamięć tragicznych oraz wielkich wydarzeń powojennej historii naszego kraju. To dzięki nim informacjeo Polsce i świecie współczesnym mogły docierać do wielu czytelników biuletynów, gazet i książek drugiego obiegu. Dzielili się swoją wiedzą i twórczością na spotkaniach i seminariach, gromadząc liczne audytoria podczas spektakli, wernisaży i happeningów.

Ta działalność jednoczyła Polaków. Jej materialne dowody, pieczołowicie zebrane podczas ostatniego roku, przywołują pamięć tamtych lat, ukazując równocześnie ich bogactwo i różnorodność.

Gratuluję realizatorom projektu i mam nadzieję, że jego kontynuacja będzie także podstawą dla budowania wszechstronnej wiedzy historycznej następnych pokoleń.

 

Z wyrazami szacunku,                   

 


Stefan Figlarowicz, Gdańsk, Dni Sierpniowe 1989, dekoracja Placu Solidarności wykonana przez nieznanego autora

Zastrzeżenie:
Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.artin.gda.pl wymaga zgody Muzeum Narodowego w Gdańsku Prawa autorskie do materiałów posiadają autorzy oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Cytowanie materiałów wymaga podania źródła i autora użytego fragmentu.