Artyści i naukowcy dla Solidarności

Gdańska Galeria Fotografii MNG

Projekt 2006

Projekt od 2007


Strona główna

Kalendarium Projektu

Katalog Niepokora

Poszukujemy

Uczestnicy Projektu

Kontakt

Linki

Galeria

Fotografie opublikowane w Niepokorze

Fotografie pozostałe z archiwum Projektu

Grafika

Rozmowy, relacje

Teksty literackie

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 11-12 XII 1981

Dokumenty

Obiekty
Projekt od 2007

 

2008

I-C. Fotografie w kolekcjach prywatnych i muzealnych

1. S115. Włodzimierz Piechowicz, strajki sierpniowe w Stoczni Gdańskiej 1980, płyta CD - 7 fot. [ggf].

2. S118. Leonard Szmaglik, Strajk w Stoczni Gdańskiej, brama i mury Stoczni, Gdańsk, VIII 1980, płyta CD - 100 fot. [ggf].

3. S121. Roman Goetel, dokumentacja wystawy Plakat polityczny w BWA w Sopocie [i-S121].

V. Dokumenty

1. S37. Pismo przewodnie ZG ZPAF do Niezależnych Związków Zawodowych w Gdańsku do przesłanej uchwały z dnia 4 IX 1980, podpisane przez prezesa ZPAF Zbigniewa Dłubaka, Warszawa, 5 IX 1980 (f A5, 1s.) oraz postanowienia uchwały z dnia 4 IX 1980, f A4, 1s. [ggf].

 

2007

I-C. Fotografie w kolekcjach prywatnych i muzealnych

1. S37. Janusz Rydzewski, 3 fotografie Andrzeja Wajdy [ggf].

2. S38. Autor anonimowy, kościół na Żytniej, 3 fotografie [ggf].

3. S44. Zygmunt Błażek, dokumentacja działalności grupy informacyjno-plakatowej przy Biurze Krajowym Solidarności kierowanej przez Zygmunta Błażka, Gdańsk 1980-1990, płyta CD - 330 fotografii i dokumentów [ggf].

4. S108. Anonimowe fotografie, ołtarz papieski, Zaspa 1987 oraz demonstracje pod blokiem Lecha Wałęsy, Zaspa 1 Maja 1982, płyta CD - 12 fot. [ggf].

5. S114. Grupa studentów PWSSP w Gdańsku pod kierunkiem Wojciecha Henrykowskiego, pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Gdańsk 1987 [i-S114].

II. Grafika


1. S11. Pocztówki z serii Diabły polskie, autor Antoni Toborowicz, Wyd. Fundusz Kultury Niezależnej, f A6, 6 szt. [i-S11, ggf- kopie].

2. S37. Plakat wystawy objazdowej Wydarzenia, dokumenty z historii z lat 1956, 1968, 1970, 1976, 1980 przygotowanej przez Galerię Fotografii GN oraz NSZZ Solidarność, ekspozycja w Muzeum Historii Włocławka, XI 1981, proj. plakatu Janusz Nowierski, f A2 [ggf].

3. S38. Plakat wystawy Niebo nowe i ziemia nowa? Spotkania ze sztuką, scenariusz Marek Rostworowski, proj. plakatu Jan Bokiewicz, Parafia Miłosierdzia Bożego, Warszawa 1985, f A3 [ggf].

III. Wydawnictwa – druki zwarte, katalogi

1. S37. Wydarzenia: Dokumenty z historii (15 I-15 II 1981), wystawa przygotowana przez Galerię gn we współpracy z NSZZ Solidarność, teksty: Stanisław Witkiewicz Jan Matejko (fragm. eseju), katalog wystawy, 32s. [ggf].

2. A mury runą, runą, runą…Zapis fotograficzny z lat 1980-1989, fotografie Stanisława Markowskiego, wstęp Elżbieta Morawiec, ZPAF oraz NSZZ Solidarność, Region Małopolska, Kraków, X 1989, katalog, f A5, 4s. [ggf].

3. S38. Apokalipsa, Światło w ciemności. Spotkania ze sztuką: Plastyka, Fotografia, Muzyka, Literatura, Teatr, Film, X Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Warszawie, wstęp Janusz Bogucki, dodatek Apokalipsa wg św. Jana w przekładzie Czesława Miłosza; 39 nazwisk autorów, kościół św. Krzyża, Warszawa, 20 XI-2 XII 1984, katalog wystawy, f A5, 40s. [ggf].

4. S66. Halina Mirowska, Lechu, Wydawnictwo Głos, Warszawa 1982, 70s. [i-S66].

5. Jerzy Surdykowski, Notatki gdańskie, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1983, 184s. [i-S66].

6. S106. Zdzisław Szczepaniak, Maria, córka Weroniki, fragm. książki w trakcie jej tworzenia oraz 10 wierszy ze zbioru Między grudniami (utwory z lat 1982-95), życiorys artystyczny dziennikarza, dyskietka, wydruki 14s. [ggf].

7. S109. Arkadiusz Kazański, Solidarność w Stoczni Gdańskiej, grudzień 1981-sierpień 1988, wyd. Solidarni z kolebki, Gdańsk 2004, 198s. oraz korespondencja i biuletyny stowarzyszenia po 2000 roku [ggf].

8. S113. „Śpiewnik domowy”, anonimowe i klasyczne teksty, nuty, pisane indywidualnie i zbiorowo w obozie internowanych w Gołdapi, jako ilustracje stemple obozowe, wstęp: Parę słów o „Śpiewniku”, 26 utworów, ksero 42s. oraz kalendarz Solidarności 1985 (Kalisz, Konin, Sieradz) z cytatem ks. J.Popiełuszki, f A4 [ggf – kopia].

9. S120. Wacław Mauberg, W drodze ku internowaniu – fragmenty wspomnień, nakład własny, Warszawa 2006, f A5, 36s. [ggf].

10. Twórczość obozowa członków NSZZ Solidarność internowanych w różnych miejscach odosobnienia Polski północnej w latach 1981-1982, redakcja Wacław Mauberg, większość przerywników graficznych Maciej Jan Klich, Warszawa 2006, nakład własny, Poznań, f A5, 40s. [ggf] http://www.mauberg.pl/PoeOboz.htm

11. Edward Smolorz, List do Wacława Mauberga (fragmenty), Nagold (Niemcy) 2004, nakład własny, f A5, 24s. [ggf] http://www.mauberg.pl/ListESmol.htm

 

IV. Wydawnictwa – czasopisma, informatory, druki ulotne

1. S11. Karta Kultury Polskiej, Niezależne Forum Kultury, 1 IV 1989, 1s. [i-S11].

2. Zaproszenie na spotkanie Środowiska Duszpasterstwa Plastyków, kościół św. Michała w Sopocie, 23 IX 1985 [i-S11].

3. S37. Apel komisarza wystawy Stanisława Markowskiego o pomoc w realizacji wystawy Póki my żyjemy. Fotografie i dokumenty z lat 1944-1981, Kraków 1981, f A4, 2s. [ggf].

4. „Niech każdy przyniesie jeden kamień”, apel Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności „Unia” wzywający do usypania kamiennego pomnika przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie na pamiątkę ks. Jerzego Popiełuszki, na odwrocie mapka z zaznaczeniem miejsca pomnika, Warszawa, niedatowany [rozpowszechniany po zamordowaniu księdza w październiku 1984], f A6, ksero [ggf].

5. Informator „Wystawa, dokument. Sierpień ‘80”, tekst: Ryszard Kapuściński, Stara Galeria ZPAF, Plac Zamkowy 8, 29 X-16 XI 1980, f A5, 4s. [ggf].

6. Władysław Znicz, Ruch reform narodowo społecznych, Światowa sieć konspiracji, cz II, informator A5, 22s., Warszawa 1981 [ggf].

7. S38. „Przekrój”, nr 1914, 13 grudnia 1981 (numer został oddany do druku 7 XII), f A3 [i-S38].

8. S66. „Kultura niezależna”, wyd. Przedświt, miesięcznik Komitetu Kultury Niezależnej, Warszawa, nr 1/VIII 1984, nr 13/X 1985 [i-S66].

9. „Nowy Zapis”, luty-kwiecień 1983 (nr2-3), czerwiec, lipiec 1983 (nr 4-5), Wyd. KRĄG, Warszawa (m.in. art. Zapada Noc, oraz Kronika) [i-S66].

10. „Polityka Polska”, nr 1, jesień 1982, 176s. [i-S66].

11. „Przegląd Polityczny”, nr 3,4/1984, nr 5,6/1985, nr 7/1986, red. kolegium: A.Barycz, W.Chramiec, J.Karski, M.Koin, S.Linde, K.Sokolnicki, Wyd. Litery 1984, (m.in. artykuły: Rozmowa Przeglądu, z Gunterem Grassem; Marian Terlecki, Cztery pierwsze dni; Andrzej Gwiazda, z więzienia; Witold Chramiec, Dialog oraz Moskwo, Moskwo – Pluskwo Miast) [i-S66].

12. „Zeszyty Literackie”, (kwartalnik), redakcja Barbara Toruńczyk, Oficyna Wydawnicza, Paryż, lato 1983, 170s. [i-S66].

13. S104. Krakowska Solidarność, artykuł o polskiej kulturze w: „Gazeta Południowa”, 25 XI 1980 [ggf].

V. Dokumenty

1. S11. Dokument zawierający tekst deklaracji programowej Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, przyjęta w dniu 19 II 1984 [i-S11].

2. Stanowisko wrocławskiego środowiska plastycznego w sprawie rejestracji Związku Polskich Artystów Plastyków (po rozwiązaniu ZPAP w 1983), podpisany przez Józefa Sztayera i Piotra Wieczorka, Warszawa, 7 II 1989, f A4, 3s. [i-S11].

3. Dokument przedstawiający stanowisko artystów plastyków – warunki do wznowienia legalnej działalności ZPAP, Warszawa, 17 II 1989 [i-S11].

4. S37. Komunikat nr 1 Komisji Krajowej „Solidarności” nawołujący do strajku generalnego, podpisany przez Krajowy Komitet Strajkowy: M.Krupiński, E.Szumiejko, Gdańsk, 13 XII 1981, godz. 13.20, oryginał, f A4, 1s. [ggf].

5. Ulotka wydana przed wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga Busha w Gdańsku przez Oddział Trójmiasto Solidarności Walczącej, podpisana przez Romana Zwiercana i Andrzeja Więczara nawołująca do zamanifestowania przeciw komunistycznym rządom, dwujęzyczna, f A6, 2s. [ggf].

6. Ulotka namawiająca do bojkotu przeciw wyborom do sejmu i senatu PRL 4 VI 1989, sygnowana przez Solidarność Walczącą Oddział Trójmiasto oraz Polską Partię Niepodległościową Okręg Gdańsk, ksero, f A6, 2s. [ggf].

7. Statut NSZZ „Solidarność”, za zgodność z oryginałem Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Maria Dobrzeniecka), niedatowany [rejestracja w listopadzie 1980] f A5, 16 s. [ggf].

VI. Obiekty

1. S11. Znaczek wystawy Obecność, Galeria św. Jacka, VI 1987 [i-S11].
2. Znaczek z krzyżem, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Koszalin 1985 [i-S11].
3. Znaczek „droga i prawda”. I Krajowe Biennale Młodych, kościół św. Krzyża, Wrocław, 18 V 1985 [i-S11].

 

VII. Nagrania

1. S66. Tolek Filipkowski, Nie dajmy się podzielić, płyta CD [i-S66, ggf-kopia].

2. Tomasz Olszewski, Wieczna Partyzantka, Wolna Nuta, Solidarność, Gdańsk 1984, kaseta magnetofonowa [i-S66, ggf-kopia].

3. Piosenki internowanych, nagranie z obozu, Wyd CDN, Warszawa 1983, kaseta magnetofonowa [i-S66, ggf-kopia].

IX. Relacje, rozmowy, wywiady

1. Jonasz Kofta, Nie dajmy się podzielić, niepublikowany wiersz napisany na zamówienie Szymona Pawlickiego w 1981 roku na drugą część zjazdu Solidarności [ggf]

2. Roman Perucki [absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku w klasie organów 1986] w rozmowie z Katarzyną Korczak, Gdańsk, VIII 2007

3. Halina Słojewska [aktorka Teatru Wybrzeże] w rozmowie z Katarzyną Korczak, Gdańsk, II 2007

 

Zastrzeżenie:
Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.artin.gda.pl wymaga zgody Muzeum Narodowego w Gdańsku Prawa autorskie do materiałów posiadają autorzy oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Cytowanie materiałów wymaga podania źródła i autora użytego fragmentu.