Artyści i naukowcy dla Solidarności

Gdańska Galeria Fotografii MNG

Projekt 2006

Projekt od 2007


Strona główna

Kalendarium Projektu

Katalog Niepokora

Poszukujemy

Uczestnicy Projektu

Kontakt

Linki

Galeria

Fotografie opublikowane w Niepokorze

Fotografie pozostałe z archiwum Projektu

Grafika

Rozmowy, relacje

Teksty literackie

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 11-12 XII 1981

Dokumenty

Obiekty
Galeria fotografii » Grafika


1 | 2 |

Zbigniew Jujka, rysunek z okazji wizyty Miłosza w Polsce, 1981 /arch. SKBP/Zbigniew Jujka, rysunek z okazji wizyty Miłosza w Polsce, 1981 /arch. SKBP/Zbigniew Jujka, rysunek z okazji wizyty Miłosza w Polsce, 1981 /arch. SKBP/Zbigniew Jujka, rysunek z okazji wizyty Miłosza w Polsce, 1981 /arch. SKBP/Zbigniew Jujka, rysunek z okazji wizyty Miłosza w Polsce, 1981 /arch. SKBP/
Zbigniew Jujka, rysunek z okazji wizyty Miłosza w Polsce, 1981 /arch. SKBP/Antoni Toborowicz, Diabły polskie, wyd. Fundusz Kultury Niezależnej, 1982 /arch. S11/Antoni Toborowicz, Diabły polskie, wyd. Fundusz Kultury Niezależnej, 1982 /arch. S11/Antoni Toborowicz, Diabły polskie, wyd. Fundusz Kultury Niezależnej, 1981 /arch. S11/Krystyna Janiszewska, Grudzień 1970, 1980 /arch. S13/
Jerzy Janiszewski, Solidarność, 1980 /arch. S13/G.Lewandowski, Solidarności rok pierwszy, Bydgoszcz 1981 /arch. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego/G. Lewandowski, Powstańcom Warszawskim chwała!, Bydgoszcz 1981 /arch. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego/Apel do udziału w konkursie „Śpiewamy pieśni narodowe”, Bydgoszcz, niedatowany /arch. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego/Odezwa o udział w obchodach świąt 1 i 3 Maja 1981, Bydgoszcz /arch. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego/
Solidarność Pierwsza rocznica, sygnowane Apator, Towimor, Warma, Toruń 1981 /arch. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego/Wolność dla więźniów politycznych, Bydgoszcz, niedatowany /arch. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego/Obecność, wystawa sztuki artystów Wybrzeża, dedykowana Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w podzięce za obecność w Gdańsku, tekst Edmund Puzdrowski, Gdańsk, VI 1987 /arch. S11/Małgorzata Puciata, Malarstwo, tekst Eugenia M.Makowicz, Galeria św. Jacka, Gdańsk, VII-VIII 1987 /arch. S11/Obecność, wystawa sztuki artystów Wybrzeża w X rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, tekst Edmund Puzdrowski, Gdańsk, X 1988 /arch. S11/
Wystawa sierpniowa, wstęp anonimowy oraz rezolucja ZPAP popierająca MKS, Galeria św. Jacka, Gdańsk, VIII-IX 1989 /arch. S11/Tadeusz Brzozowski, wstęp Mieczysław Szewczuk, Galeria św. Jacka, Gdańsk, X 1989 /arch. S11/Zygmunt Błażek, znaczki projektowane w obozie w Strzebielinku 1981-1982 /arch. S44/ >>>>więcej Zygmunt Błażek_Galeria_Fotografie autorskieZygmunt Błażek, znaczki projektowane w obozie w Strzebielinku 1981-1982 /arch. S44/ >>>>więcej Zygmunt Błażek_Galeria_Fotografie autorskieZnaczki z okazji pobytu Jana Pawła II w Gdańsku, Gorzów Wlkp. 1987 /arch. S89/
Zastrzeżenie:
Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.artin.gda.pl wymaga zgody Muzeum Narodowego w Gdańsku Prawa autorskie do materiałów posiadają autorzy oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Cytowanie materiałów wymaga podania źródła i autora użytego fragmentu.