Artyści i naukowcy dla Solidarności

Gdańska Galeria Fotografii MNG

Projekt 2006

Projekt od 2007


Strona główna

Kalendarium Projektu

Katalog Niepokora

Poszukujemy

Uczestnicy Projektu

Kontakt

Linki

Galeria

Fotografie opublikowane w Niepokorze

Fotografie pozostałe z archiwum Projektu

Grafika

Rozmowy, relacje

Teksty literackie

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 11-12 XII 1981

Dokumenty

Obiekty
POSZUKUJEMY

Projekt nie posiada ograniczeń czasowych. Nieustannie gromadzimy fotografie, wspomnienia i dokumenty. Osoby pamiętające lata 80. oraz biorące udział w wydarzeniach przede wszystkim artystycznych i naukowych prosimy o Kontakt.

Poszukujemy:

  • Spisów pojedynczych fotografii lub zespołów tematycznych, wykonywanych przez fotografów zawodowych i amatorów w latach 1980-1990. Jako pomoc może służyć opis archiwum Stefana Figlarowicza umieszczony w II części katalogu patrz Projekt 2006/Wyniki Projektu.
    Fragment spisu - 24 IV 1982 – Gdańsk, „Jeremiasz” Karola Wojtyły w k. św. Jakuba wystawiony przez słuchaczy Seminarium Duchownego; 1 V – Gdańsk, niezależna manifestacja 1 Majowa pod blokiem L. Wałęsy na Zaspie; 18 VIII ‑ „Szkarłatna Wyspa” Michaiła Bułhakowa w teatrze Wybrzeże; VIII –Grudziądz, ss. zmartwychwstanki; X – Tatry, napisy układane z kamieni; 12-14 XI – Gdańsk Zaspa, trzydniowe oczekiwanie na powrót L. Wałęsy z internowania; 14 XI – Gdańsk, „Kordian” Juliusza Słowackiego w teatrze Wybrzeże; 18 XII ‑ „Hiob” Karola Wojtyły w teatrze Wybrzeże
  • Fotografii księdza Józefa Tischnera z jego pobytów na Pomorzu
  • Dowcipów z tamtych lat – drukowanych, opowiadanych, sytuacyjnych (zdarzenia), rysunkowych
  • Zakazanych książek i tekstów
  • Tomiku wierszy Czesława Miłosza wydanego z okazji pobytu w Stoczni Gdańskiej w czerwcu 1981
  • Notatek, pamiętników, korespondencji, grypsów, itp.


Prosimy o opisanie nadsyłanych materiałów (wg wskazówek na stronie głównej) oraz zaznaczenie czy materiał jest darem czy depozytem zwrotnym. Spisy otrzymanych materiałów oraz nazwiska nadawców będziemy publikować na stronie internetowej oraz w kolejnych tomach katalogu. Na życzenie nadawców ich nazwiska nie będą zamieszczane.

Zastrzeżenie:
Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.artin.gda.pl wymaga zgody Muzeum Narodowego w Gdańsku Prawa autorskie do materiałów posiadają autorzy oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Cytowanie materiałów wymaga podania źródła i autora użytego fragmentu.