Artyści i naukowcy dla Solidarności

Gdańska Galeria Fotografii MNG

Projekt 2006

Projekt od 2007


Strona główna

Kalendarium Projektu

Katalog Niepokora

Poszukujemy

Uczestnicy Projektu

Kontakt

Linki

Galeria

Fotografie opublikowane w Niepokorze

Fotografie pozostałe z archiwum Projektu

Grafika

Rozmowy, relacje

Teksty literackie

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 11-12 XII 1981

Dokumenty

Obiekty
Obiekty


Krzyżyk (wys. 32 mm) wykonywany i rozpowszechniany
w stanie wojennym przez Mariana Kołpaka
i kolegów /arch. S13/


Pieczątki wykonywane przez Zygmunta Błażka w obozie
internowanych w Strzebielinku /arch. S44/


Pieczątki wykonywane przez Zygmunta Błażka w obozie
internowanych w Strzebielinku /arch. S44/


Pieczątki wykonywane przez Zygmunta Błażka w obozie
internowanych w Strzebielinku /arch. S44/


Szkaplerzyk (przednia i tylna strona) wykonany
przez więźniów politycznych w 1982
w Krakowie /arch. S48/


Szkaplerzyk (przednia i tylna strona) wykonany
przez więźniów politycznych w 1982
w Krakowie /arch. S48/

Zastrzeżenie:
Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.artin.gda.pl wymaga zgody Muzeum Narodowego w Gdańsku Prawa autorskie do materiałów posiadają autorzy oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Cytowanie materiałów wymaga podania źródła i autora użytego fragmentu.