Artyści i naukowcy dla Solidarności

Gdańska Galeria Fotografii MNG

Projekt 2006

Projekt od 2007


Strona główna

Kalendarium Projektu

Katalog Niepokora

Poszukujemy

Uczestnicy Projektu

Kontakt

Linki

Galeria

Fotografie opublikowane w Niepokorze

Fotografie pozostałe z archiwum Projektu

Grafika

Rozmowy, relacje

Teksty literackie

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 11-12 XII 1981

Dokumenty

Obiekty
Mapa serwisu


Strona główna

Gdańska Galeria Fotografii MNG

Projekt 2006

List Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza – patrona Projektu

Pamięć uczestnictwa, wstęp Wojciecha Bonisławskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku

Stefan Figlarowicz, Od kuratora

Uczestnicy Projektu (autorzy fotografii i tekstów, darczyńcy, osoby udzielające wywiadów, redaktorzy, współpracownicy)

Wyniki Projektu /wg Niepokory część II/ materiały pozyskane i zlokalizowane (cz. 1)

Wyniki Projektu /wg Niepokory część II/ materiały pozyskane i zlokalizowane (cz. 2)

Projekt od 2007

Kalendarium Projektu

Katalog Niepokora

Poszukujemy

Uczestnicy Projektu

Kontakt

Linki

Galeria

Fotografie opublikowane w Niepokorze

Fotografie pozostałe z archiwum Projektu

Grafika

Rozmowy, relacje

Teksty literackie

Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 11-12 XII 1981

Dokumenty

Obiekty

Zastrzeżenie:
Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.artin.gda.pl wymaga zgody Muzeum Narodowego w Gdańsku Prawa autorskie do materiałów posiadają autorzy oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Cytowanie materiałów wymaga podania źródła i autora użytego fragmentu.